Bankowość lokalna może być szansą dla Polaków? Jak przekonywał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes zarządu Związku Banków Polskich, dobra bankowość lokalna to szansa dla obywateli i samorządów.

- Czy możemy z tej polskiej bankowości wyprowadzić pewien wniosek albo budować taką strategię na przyszłość: że jest to także polska bankowość obywatelska, że w bogacącym się, ciągle na dorobku społeczeństwie powinno być ambicją to – ale musielibyśmy stworzyć do tego warunki – żeby każdy Polak, dywersyfikując swoje aktywa, także uznał za stosowne, żeby być udziałowcem polskiej bankowości, polskiej bankowości lokalnej. Powiecie: marzenie, iluzja? Nie sądzę. Można o tym mówić.

Podstawy do takiej dyskusji daje zdaniem prezesa zarządu Związku Banków Polskich sytuacja gospodarcza:

- Dzisiaj cały świat poszukuje pomysłu na bankowość. I pomysłu także poszukuje cały świat, i Europa, w szczególności strefa euro: jak budować konkurencyjność gospodarek, nie zabijając sąsiednich gospodarek. Największy dramat strefy euro, to jest jak ułożyć relacje pomiędzy członkami strefy euro, aby walcząc o wyższą konkurencyjność nie zabijać partnerów państw i nie doprowadzać per saldo do katastrofy w ciągu kilku czy kilkunastu lat. To będzie ogromne wyzwanie dla polityków i ludzi nauki.