Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, 14 lutego 2020 roku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi - celem przedłożenia go pod obrady Rady Ministrów.

Projekt zawiera przepisy dotyczące cen referencyjnych.

Niestety nie podano treści samego projektu, ale trzeba mniemać, że nie odbiega on zbytnio (albo wcale) od projektu przedłożonego w Sejmie w ubiegłym roku.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, dotyczący – jak go charakteryzowano – „doprecyzowania przepisów dotyczących obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych w łańcuchu dostaw żywności oraz rozszerzenia listy nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi”, trafił do Sejmu 22 lipca 2019 roku i dwa dni później został skierowany do I czytania w Komisji Rolnictwa. Uchwaleniu go stanęły na przeszkodzie sejmowe wakacje i wybory. Teraz więc trzeba się spodziewać szybkich prac nad długo przygotowywanym projektem. Nowe przepisy mogłyby obowiązywać już w tegorocznym okresie skupowym.

Więcej o projekcie ustawy i o tym, których cen dotyczy:

Umowy i ceny referencyjne wzmocnią pozycję rolnika

Dla jakich produktów będą ceny referencyjne?