Zdaniem wicepremiera i ministra rolnictwa - Henryka Kowalczyka, aktualnie notowany poziom cen nawozów mineralnych owszem jest wysoki, "ale jeszcze możliwy do zaakceptowania przez rolników".

Innego zdania są rolnicy z łódzkiego samorządu rolniczego.

20 grudnia 2021 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z udziałem - między innymi - wiceministra rolnictwa Krzysztofa Ciecióry. Wśród wielu wątków, jakie zostały poruszone podczas tego spotkania, znalazł się też - co nie dziwi w obecnie obserwowanej sytuacji na rynku środków do produkcji - temat wysokich cen nawozów mineralnych. 

Sprawdź ceny nawozów na Giełdzie Rolnej!

W czasie posiedzenia - jak wynika z relacji Jerzego Kuzańskiego, Dyrektora Biura IRWŁ - głos zabrał między innymi Krzysztof Nowak – delegat z Rady Powiatowej IRWŁ powiatu zduńskowolskiego, który poprosił wiceministra Cieciórę, aby rząd RP interweniował między innymi wysokich cen nawozów i innych środków do produkcji rolnej.

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski stwierdził natomiast, że w ostatnim półroczu na terenie województwa łódzkiego, ale także na terenie całego kraju, wystąpiły trudności z zakupem nawozów mineralnych, głównie azotowych i wieloskładnikowych, ale także nawozów z grup fosforowych i potasowych.

Prezes wnioskował, by tak jak w przypadku paliwa rolniczego, wprowadzić rekompensatę do zakupu nawozów mineralnych przynajmniej 500 zł pomocy do 1 ha.

Wiceminister Ciecióra odpowiadając na te wnioski stwierdził, że będzie udzielona pomoc poszkodowanym rolnikom. Prowadzone są również rozmowy z Grupą Azoty, które uruchomią sprzedaż nawozów bezpośrednio rolnikom.

W czasie spotkania podkreślono także, że od marca zostanie także uruchomiony system wsparcia w celu podniesienia rentowności małych gospodarstw.