Projekt „Więcej ziemi dla rolników” to element Polskiego Ładu, w części Polska – nasza ziemia. Czy rzeczywiście będzie jej więcej dla rolników?

Na pewno na razie łatwiej będzie jej szukać. Można już bowiem korzystać z nowego narzędzia internetowego, jakim jest przeglądarka nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi. To właśnie to narzędzie, jakiego do tej pory nie było ma - zdaniem Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa i rozwoju wsi - w znaczący sposób ułatwić obrót ziemią rolniczą w naszym kraju.

 Przeglądarka jest dostępna na stronie internetowej KOWR oraz platformie erolnik.

- System pozwala rolnikom na to, aby sprawdzić, gdzie są wolne grunty, które z nich należą do państwa, które z tych gruntów będą mogły być wykorzystane do produkcji rolnej - informował na konferencji prasowej Grzegorz Puda.

- Udostępniamy rolnikom pełną wiedzę, bazę o Zasobie (działkach) Własności Rolnej Skarbu Państwa. W jego ramach mamy 1400 tys. ha, które dzięki nowemu narzędziu będzie dostępne dla rolników. Jest to pierwszy taki przypadek, kiedy rolnicy mają możliwość wglądu w bazę nieruchomości Zasobu i weryfikacji tego, co dzieje się na polu w stosunku do tego, co jest w mapach. Katalog pozwala jeszcze szybciej poszukiwać, rozpoznawać a docelowo również pozyskiwać grunty rolne - dodał minister rolnictwa.

Jak ocenił, obecnie ok. 200 tys. ha gruntów z Zasobu WRSP jest do rozdysponowania - czyli wolnych, z możliwością dzierżawy bądź zakupu w drodze przetargu.

 - Nasz Zasób bardzo często był weryfikowany poprzez nasze oddziały, gdzie rolnicy przychodzili z pytaniami szczegółowymi, w jaki sposób mogą się zorientować które działki są dostępne, jaka forma własności, gdzie są położone - informowała na konferencji Małgorzata Gośniowska-Kola, p.o. dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, prezentując dziennikarzom sposób działania i funkcjonalność nowej przeglądarki.

Katalog podzielony jest na województwa, powiaty, gminy, co ułatwia poszukiwania. Można też zobaczyć, jakiej wielkości jest to działka, jaka jest jej forma własności oraz w jaki sposób została rozdysponowana.

- Do tej pory nie było wiadomo, jak rolnik może się orientować, co do posiadanych przez KOWR gruntów. Było to trudne. Przeglądarka jest dużym ułatwieniem - stwierdziła dyrektor KOWR. Dodała, że przewidziane są kolejne etapy rozszerzania tego narzędzia.

Planowany jest bowiem II etap projektu. Docelowo, będą nowe funkcjonalności przeglądarki. Zostanie ona rozbudowana o prezentację graficzną na własnej platformie geolokalizacyjnej lub w oparciu o integrację z narzędziami takimi, jak w geoportalu.