- W minionym kwartale osiągnęliśmy lepsze wyniki finansowe. Zwiększyliśmy portfel kredytów. Wypracowaliśmy także wyższy wynik z tytułu odsetek, który przełożył się na zysk operacyjny i zysk netto – powiedział Jacek Bartkiewicz, prezes zarządu Banku BGŻ.

Bank konsekwentnie realizuje strategię, opartą na umacnianiu pozycji lidera w bankowości dla sektora rolno-spożywczego w Polsce. Szczególnie w utrzymaniu silnej pozycji w małych i średnich miastach. - W kolejnych kwartałach Bank będzie ponosił dodatkowe koszty związane z realizacją założeń strategii: rozwojem sieci placówek oraz budową banku internetowego. Mają one sprzyjać w przyszłości zwiększaniu efektywności i wypracowywanych wyników finansowych – dodał prezes.

Głównym czynnikiem wzrostu zysku netto w I kw. 2011 r. był wzrost wyniku z tytułu odsetek o 35 proc. do 171,1 mln zł. Na koniec marca 2011 r. kredyty i pożyczki udzielone klientom banku wyniosły 19 955 mln zł i były o 9 proc. wyższe niż rok wcześniej, przede wszystkim za sprawą kredytów dla sektora rolno-spożywczego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów detalicznych.