Podczas gdy wielu rolników zadaje sobie pytanie, czy aby roztropnie jest wywozić w obecnej sytuacji z kraju zboże, posłowie zauważają likwidowanie możliwości jego transportu w kraju.

Zboże drożeje, a KOWR podał, że w okresie lipiec–grudzień 2019 r. z kraju wyeksportowano 2,8 mln ton ziarna zbóż, a więc o 12% więcej niż w tym samym czasie przed rokiem. Najwięcej do Niemiec.

- Czy to aby rozsądne, żeby pozbywać się teraz zboża i czy za kilka miesięcy nie będziemy go drożej kupować? – pytają rolnicy. Nic nie wskazuje na to, aby pytanie to zadawał sobie minister rolnictwa.

- Zapasy zbóż konsumpcyjnych, głównie pszenicy, która idzie na makaron, chleb - to jest około 5 mln ton – mówił niedawno uspokajająco dla PAP.

Więcej: Ardanowski: dla rolnika obszarem kwarantanny jest jego gospodarstwo

W tym kontekście dziwi – po raz kolejny – polityka prowadzona przez spółkę Elewarr, należącą do KOWR.

Jej prezes jeszcze niedawno zapewniał w jednym z wywiadów, że „Elewarr ma misję dot. rezerw żywności na wypadek wojny. Utrzymuje infrastrukturę kolejową”.

Tymczasem – po wiadomości o sprzedaniu udziałów Elewarru w Elewatorze Sieradz – przychodzi kolejna, tym razem o rozbieraniu torów w Koronowie.

Więcej: Korona sprzedał perłę Elewarru – część II

Oto jak sytuację opisali w interpelacji posłowie:

„W październiku ubiegłego roku Gminna Spółdzielnia w Koronowie rozebrała część bocznicy stanowiącą jej własność prywatną pomiędzy przejazdem w ciągu ulicy Aleje Wolności a elewatorem zbożowym. Działanie to odcięło możliwość korzystania z transportu koleją przez koronowski elewator, który to został przejęty przez państwową firmę w 2018 roku. Spółka Elewarr sp. z o.o. była mniejszościowym udziałowcem spółki Elewator w Koronowie sp. z o.o. W grudniu 2017 r. Elewarr sp. z o.o. zawarła umowę zakupu udziałów od pozostałych wspólników, tj. koncernu Cargill Poland sp. z o.o. oraz Polskie Młyny SA, korzystając z prawa pierwokupu. Finalne włączenie obiektu w Koronowie do majątku i struktur Elewarr sp. z o.o. nastąpiło w maju 2018 r. Jedynym udziałowcem spółki od 1 września 2017 r. jest Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa jako następca prawny Agencji Rynku Rolnego. Spółka Elewarr powstała w 1992 r. Lokalni aktywiści na rzecz reaktywacji transportu kolejowego oraz stowarzyszenia wiązały nadzieję, że spółka Elewarr zrezygnuje z transportów pojazdami ciężarowymi na rzecz transportu kolejowego.

Po rozebraniu krótkiego odcinka bocznicy na terenie Gminnej Spółdzielni w Koronowie taki transport jest obecnie niemożliwy. Gminna Spółdzielnia w piśmie przesłanym do Społecznej Komisji Infrastruktury i Transportu Publicznego Miasta i Gminy Koronowo wyjaśniła, że to spółka Elewarr jako pierwsza rozebrała tory na swoim terenie.

Warto podkreślić, że jeszcze w 2013 roku Elewator Koronowo zawarł porozumienie ze spółką kolejową Trade Trans na przewóz zboża koleją z Koronowa do portów w Trójmieście. Ówczesna spółka Trade Trans zaoferowała znacznie niższe stawki za przewóz zboża koleją, aniżeli przewoźnicy samochodowi. Obecnie spółka Trade Trans jest już własnością PKP Cargo. Elewator w Koronowie był również w pełni wyposażony jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową jak przejazdowa waga wagonowa, czy nowoczesne urządzenia do załadunku i wyładunku wagonów. Bocznica kolejowa w dużej części posiadała badania techniczne dopuszczające ją do ruchu wykonane w roku 2012 przez firmę Lokator posiadającą do tego stosowne uprawnienia. Była dopuszczona do jazdy z prędkością 10 km/h, a badania sfinansowali ze środków własnych członkowie Koronowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki <Szczęśliwa Dolina>”.

Posłowie pytają:

„1. Czy elewator Koronowo został przejęty z myślą o likwidacji majątku kolejowego, i skupieniu się wyłącznie na uciążliwym dla mieszkańców i środowiska transporcie ciężarowym?

2. W jaki sposób będą respektowane zapisy dyrektyw unijnych 91/440/EWG oraz 2001/14/WE29 w odniesieniu do transportu zbóż z Koronowa w przypadku transportu na odległość powyżej 300 km?

3. Czy planuje się likwidację Elewatora w Koronowie po 2030 roku?”

Nic dodać, nic ująć… No, może tylko pojawia się jeszcze pytanie, kto na tym skorzysta. Czy na pewno Polska? Niestety zadać go nie ma komu - ani Elewarr, ani KOWR nie odpowiedziały na pytania już wcześniej zadawane.

W załączniku odpowiedź ministra na interpelację.