Uczestnicy spotkania „Zrównoważone rolnictwo w UE”, zorganizowanego podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, wskazywali na rolę transferu wiedzy i współpracy naukowców z rolnikami.

- Transfer wiedzy, nauka, jest kluczową, podstawową rzeczą – zapewniał wiceminister Andrzej Butra. - W zasadzie rolnictwo ma jeszcze u nas ogromny potencjał, ale rolnik musi wiedzieć, jak go wykorzystać, jak to zrobić. Stąd też w tej chwili są przeglądy spółek strategicznych. Jak to będzie w nowej perspektywie wyglądało? W ten sposób na pewno będzie szło, że strona naukowa będzie brała przewagę - mówię o tych spółkach, którymi jeszcze minister może zarządzać - że nauka ma po pierwsze wskazać kierunki dla pozostałych producentów rolnych, jak należy iść dalej.

Opracowania i wyniki badań naukowych wymagają jednak przekazania ich do rolników, aby mogły wpływać na rzeczywistość. Stąd też duża rola doradztwa rolniczego. Ciągle wypracowywany jest taki system doradztwa rolniczego, który zapewniłby rolnikom dostęp do wiedzy.

- Jest teraz też zmiana modelu finansowania, bo to jest zawsze bardzo istotne, można powiedzieć, że pieniądze są zawsze tym podstawowym motorem napędzającym chęć do pracy każdego – mówi  wiceminister Andrzej Butra i podkreśla potrzebę dyskusji nad propozycjami regulacji Wspólnej Polityki Rolnej, przedstawionymi przez Komisję Europejską: - Jeśli to się w ten sposób będzie toczyło, to my sobie może w Polsce damy radę ze sprawami, na które możemy wpływać, natomiast patrząc na to co proponuje dzisiaj Komisja – perspektywa długookresowa dla Europy jest niekorzystna, natomiast miejmy nadzieję, że jednak uda się skutecznie negocjować, powstanie taka wola, aby zostawić to, co dobre, a poprawić to, co mogłoby być korzystniejsze dla wszystkich.