I tak: 

Cena pszenicy w skupie wyniosła 146,55 zł za dt, tj. spadła w grudniu w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 4,3%), ale była wyższa w skali roku (o 11,6%). Na targowiskach pszenicę sprzedawano po 169,56 zł za dt, tj. o 1,5% taniej niż w listopadzie 2022 r., natomiast o 33,6% drożej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Cena żyta w skupie wyniosła 115,48 zł za dt i była niższa w porównaniu z listopadem 2022 r. (o 6,8%), ale wyższa w stosunku do grudnia 2021 r. (o 4,6%). W obrocie targowiskowym cena żyta (135,49 zł za dt) spadła w skali miesiąca (o 2,6%), natomiast wzrosła w skali roku (o 40,1%).

Ziemniaki mocno zdrożały!

W grudniu 2022 r. za ziemniaki w skupie płacono 98,40 zł za dt, tj. o 56,3% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 179,8% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Na tak duży wzrost cen miał wpływ skup droższych ziemniaków późnych, których udział w skupie wyniósł ponad 65%. Na targowiskach cena ziemniaków (173,29 zł za dt) była wyższa zarówno w stosunku do listopada 2022 r. (o 1,7%), jak i w porównaniu z grudniem 2021 r. (o 22,2%).

Drożej za świnie i bydło, tanieje drób

Cena żywca wołowego w skupie ukształtowała się na poziomie 10,92 zł za kg, tj. wzrosła w skali miesiąca (o 0,6%) a także w skali roku (o 16,4%), jak również na targowiskach (10,50 zł za kg) – tak w stosunku do listopada 2022 r. (o 3,8%), jak i do analogicznego okresu 2021 r. (o 36,2%).

W grudniu 2022 r. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 7,87 zł za kg i była o 6,0% wyższa niż w listopadzie 2022 r. i o 70,8% – niż w grudniu 2021 r.

Cena skupu drobiu rzeźnego wyniosła 6,39 zł za kg, czyli spadła w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 3,3%), ale wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. (o 39,7%).

Za hl mleka płacono w skupie 275,47 zł, tj. o 1,9% więcej niż w listopadzie 2022 r. i o 49,6% - niż grudniu 2021 r.