Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w marcu 2020 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,3%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły (o 5,3%) – wylicza GUS.

Jak z tego wynika, sytuacja finansowa rolników sprzedających swoje produkty w marcu była gorsza niż w lutym.

Trzeba przy tym zauważyć, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2020 r. w stosunku do lutego 2020 r. wyniósł 100,2 (co oznacza wzrost cen o 0,2%).

W marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 0,9%). W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku ceny żywności były wyższe o 8,6%.
Zatem spadek cen skupu odczuwany jest tym bardziej dotkliwie – i z tym większym zdziwieniem.

 

Ceny ważniejszych produktów rolnych w marcu 2020 r. wg GUS:

Za pszenicę w skupie płacono 74,25 zł/dt, a w transakcjach targowiskowych - 87,96 zł/dt, tj. po 0,7% więcej niż przed miesiącem.

Ceny żyta zarówno w skupie, jak i na targowiskach wzrosły odpowiednio o 1,1% (56,29 zł/dt) i o 1,4% (69,67 zł/dt).

W marcu br. za ziemniaki w skupie płacono średnio 90,99 zł/dt, tj. o 10,1% więcej niż w poprzednim miesiącu. Na targowiskach natomiast cena spadła o 2,0% i wyniosła 199,79 zł/dt.

W skali miesiąca ceny skupu żywca wołowego (6,25 zł/kg) były niższe o 3,7%, a w transakcjach targowiskowych - o 1,2% (6,70 w zł/kg).

Ceny żywca wieprzowego w skupie w marcu 2020 r. kształtowały się na poziomie 6,28 zł/kg i były wyższe (o 0,2%) niż w lutym br. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,74 zł, tj. o 9,8% więcej niż przed miesiącem.

W skali miesiąca spadły ceny skupu drobiu rzeźnego (3,79 zł/kg) oraz mleka (136,86 zł/1hl) - odpowiednio o 0,2% i o 0,4%.

W skali roku ceny pszenicy w skupie były niższe o 10,4% i o 7,1% w transakcjach targowiskowych.

Za żyto płacono mniej niż przed rokiem (odpowiednio o 19,3% i o 6,9%) zarówno w skupie, jak i na targowiskach.

W marcu br. w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego cena ziemniaków w skupie wzrosła o 5,0%, a w obrocie targowiskowym - o 35,4%.

W skupie ceny żywca wołowego w marcu 2020 r. były niższe od ubiegłorocznych o 4,3%, a na targowiskach o 6,6%.

W marcu br. w stosunku do marca 2019 r. za żywiec wieprzowy płacono o ponad 40% więcej zarówno w skupie, jak i w transakcjach targowiskowych.