Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego, w grudniu 2021 r. ceny te wzrosły o 6,0%.

Wzrost cen skupu dotyczy wszystkich produktów rolnych, w skali roku obniżyły się jedynie ceny ziemniaków.

W grudniu 2021 r. w porównaniu z listopadem 2021 r. ceny produktów rolnych na targowiskach były wyższe, z wyjątkiem cen żywca wołowego.

GUS podaje następujące ceny ważniejszych produktów rolnych w grudniu 2021 r.:

- ceny pszenicy w skupie (131,27 zł za dt) wzrosły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 9,6%), jak i w skali roku (o 56,0%). Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 126,92 zł, tj. o 10,1% więcej niż w listopadzie 2021 r.

- cena żyta w skupie wyniosła 110,39 zł za dt i była wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 12,8%), a także z grudniem 2020 r. (o 74,8%). W obrocie targowiskowym cena żyta (96,70 zł za dt) wzrosła o 10,0% w stosunku do listopada 2021 r.

- cenę ziemniaków w skupie (35,17 zł za dt) podwyższono o 2,7%, jednak była ona niższa w skali roku o 4,2%. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 141,83 zł, tj. o 3,2% więcej niż w listopadzie 2021 r.

- cena skupu żywca wołowego (9,38 zł za kg) wzrosła zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i w porównaniu z grudniem 2020 r. – odpowiednio o 0,6% i o 41,3%. Na targowiskach za żywiec wołowy płacono 7,71 zł za kg, tj. o 4,9% mniej niż przed miesiącem;

Szukasz tańszych pasz? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna! 

- w grudniu 2021 r. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 4,61 zł za kg i była wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem o 7,8%, a w skali roku - o 16,6%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,46 zł, tj. o 0,9% więcej niż w listopadzie 2021 r.

- cena skupu drobiu rzeźnego (4,57 zł za kg) wzrosła zarówno w stosunku do listopada 2021 r., (o 5,0%), jak i w porównaniu z grudniem 2020 r. (o 35,8%);

- za 1 hl mleka płacono w skupie 184,13 zł, tj. o 6,0% więcej niż w poprzednim miesiącu, a także o 20,4% więcej niż przed rokiem.