W kwietniu 2011 r. odnotowano w skupie wzrost cen pszenicy o blisko 4 proc. i w niewielkim stopniu pszenżyta – o ponad 1 proc. Ceny owsa kształtowały się prawie na poziomie z marca. Natomiast ceny żyta i jęczmienia spadły o ok. 3 proc. Ponadto w transakcjach na targowiskach zanotowano niewielki wzrost cen zbóż (w granicach 1 proc.) tj. od 0,3 proc. dla owsa do 1 proc. dla pszenżyta.

Ceny pszenicy w skupie wzrosły o 3,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem (do 94,83 zł/dt) i o 111,6 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 99,81 zł, tj. tylko o 0,7 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 81,6 proc. więcej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 74,99 zł/dt, tj. o 3,5 proc. mniej w porównaniu z marcem br., ale aż o 125,3 proc. więcej niż w tym samym okresie 2010 r. W obrocie targowiskowym ceny żyta wynosiły 79,71 zł/dt i wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,5 proc., a w ujęciu rocznym o 99,7 proc.

Ceny jęczmienia w skupie spadły w stosunku do marca o 2,7 proc. do poziomu 78,46 zł/dt. Natomiast cena ta była wyższa w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku o 97,2 proc. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 93,06 zł, tj. o 0,9 proc. więcej niż przed miesiącem i o 86,2 proc. więcej niż przed rokiem.

W kwietniu 2011 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 81,83 zł/dt, tj. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,1 proc., a do analogicznego okresu ub. roku o 128,5 proc. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 86,67 zł/dt i były o 1 proc. wyższe od marcowych i o 97,8 proc. od kwietniowych 2010 r.

Z kolei ceny owsa w porównaniu z poprzednim miesiącem pozostały prawie na niezmienionym poziomie i wyniosły w skupie 63,98 zł/dt (tj. o 0,1 proc. więcej), a w sprzedaży targowiskowej 80,56 zł/dt (tj. o 0,3 proc. więcej). W odniesieniu do kwietnia 2010 r. wzrost cen wyniósł ogólnie: w skupie 142,4 proc., a na targowiskach 90,2 proc.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych