Przy zmniejszonej ilości gospodarstw i jednoczesnym spadku powierzchni użytków rolnych, średnia powierzchnia przypadająca na 1 ciągnik zmniejszyła się w stosunku do wyników poprzedniego spisu i wynosiła 10,6 ha użytków rolnych wobec 12,6 ha w 2002 r.
Najwięcej ciągników przybyło w grupie obszarowej 1-5 ha. W tej grupie obszarowej jest też użytkowanych najwięcej ciągników.
- Każdy chce mieć ciągnik, więc w grupach obszarowych, których jest najwięcej, jest najwięcej ciągników - mówi Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS.
Z kolei zdaniem prof. dr. hab. Andrzeja Kowalskiego, IERiGŻ, trzeba zauważyć, że w ostatnich latach nastąpiła profesjonalizacja zawodu rolnika:
- To, co jest nieefektywne, rolnicy odrzucają.
Profesor zwraca uwagę, że zakup ciągnika „bo są dopłaty", prowadzi do przeinwestowania. Ciągnik musi być opłacalny.