Limit pomocy de minimis to 15 tys. euro dla producenta rolnego na 3 lata podatkowe (tj. rok bieżący i dwa poprzedzające).

A jaki rodzaj wsparcia zalicza się do de minimis?

ARR wymienia następujące przykładowe formy pomocy, z tytułu których beneficjent mógł otrzymać pomoc de minimis w rolnictwie w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 2 lat podatkowych poprzedzających go:

1) Dopłaty do materiału siewnego (Agencja Rynku Rolnego);

2) Ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne (KRUS);

3) Ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (Agencja Nieruchomości Rolnych);

4) Ulgi podatkowe (jednostki samorządu terytorialnego, organy podatkowe);

5) Ulgi w opłatach środowiskowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska);

6) Dotacje (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych);

7) Jednorazowa pomoc finansowa dla producentów rolnych z tytułu powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 r. (ARiMR);

8) Dopłaty do kredytów na zakup ziemi na zasadach pomocy de minimis (ARiMR);

9) Umorzenia w całości lub części wierzytelności ARiMR (w ramach byłego Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa);

10) Dopłaty do kredytów klęskowych na zasadzie pomocy de minimis (ARiMR);

11) Pomoc finansowa dla rolnika, który w 2014 roku był producentem owoców porzeczki czarnej lub wiśni;

12) Pomoc finansowa dla rolnika, który w 2014 roku był producentem cebuli, kapusty lub jabłek;

13) Pomoc finansowa dla rolnika, który w 2014 roku poniósł szkody w uprawach rolnych wyrządzone przez dziki.