Wczoraj Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w Bielmleku.

Więcej: CBA w Bielmleku

Niestety CBA nie chce udzielać na ten temat żadnych wyjaśnień.

- Niech nasi funkcjonariusze popracują. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem prokuratury – tylko tyle udało mi się dziś dowiedzieć.

Jak dowiaduję się nieoficjalnie od pracowników KOWR, wczoraj zabezpieczono też dokumenty i komputery w centrali KOWR, podobno także samego dyrektora generalnego KOWR Grzegorza Pięty.

O co może chodzić w tej sprawie?

Prezesem Bielmleku jest – ponownie, po przerwie wymuszonej wykluczeniem możliwości pełnienia tej funkcji z uwagi na prowadzoną działalność polityczną, kiedy to spółkę przejął bliski współpracownik, a potem córka – były senator PiS i wiceminister rolnictwa Tadeusz Romańczuk.

Ze stanowiska wiceministra złożył dymisję w drugiej połowie lipca 2019 r., wkrótce po tym, jak uzyskał w sejmowej Komisji Finansów dwie zgody na zmiany w planie finansowym ZWRSP i KOWR (ale okoliczności tej sprawy pomińmy). Jego blisko roczna obecność na stanowisku (objął je 13 sierpnia 2018 r.) nie doczekała się podsumowania, a odejście – wyjaśnienia.

Więcej: Wiceminister Tadeusz Romańczuk wraca do Bielmleku?

Wtedy, kiedy premier przyjmował wniosek Romańczuka o dymisję, rolnicy i pracownicy, którzy nie uzyskiwali od  kilku miesięcy zapłaty, organizowali w Bielmleku protest. I Romańczuk pomógł – przywiózł nowy kredyt, podobno zagwarantowany przez KOWR. „Jak podało Polskie Radio Białystok, władzom udało się zaciągnąć kredyt w wysokości 20 mln zł. Z tej kwoty 13 mln zł przeznaczono na wypłatę zaległych wynagrodzeń i pokrycie zobowiązań wobec dostawców mleka. Według naszych informacji, mleczarnia otrzymała pomoc z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i to dzięki niej mogła zapłacić zaległe pieniądze za mleko” – donosił portal bielsk.eu. Na pewien czas uspokoiło to sytuację w Bielmleku. Ale nie na długo. Już  w październiku protesty wróciły, rolnicy i pracownicy nie otrzymali znów wynagrodzeń za wrzesień. Bielmlek ma 300 mln zł długów – mówi się nieoficjalnie. Do sądu trafił wniosek o upadłość spółdzielni. Komornik blokuje wszystkie rachunki. „Przy okazji” rolnicy dowiadują się też, że spółdzielnia podniosła udziały z 50 do 100 tys., co miało pozwolić zaciągać kolejne kredyty – a potem podejmowane były próby przywrócenia wielkości udziałów do 50 tys. zł, podobno zakończone sukcesem. Budowana proszkarnia nie ruszyła, z 800 udziałowców mleko oddaje 200. To wszystko informacje przekazywane sobie i nam nieoficjalnie przez rolników z tamtej okolicy, bo sama spółdzielnia nie odpowiedziała na pytania „Farmera”.

Więcej: Wkrótce upadłość Bielmleku?

O co chodzi w tym wszystkim?

Nad czym pracował Romańczuk w ministerstwie? Jeszcze 6 lipca zapowiadał powstanie holdingu – miał się on zawiązać już w lipcu. Wtajemniczeni twierdzili, że w jego skład miał wejść także Bielmlek. To ratowałoby sytuację spółki, a także innych, nie zawsze trafionych interesów prezesa. 9 sierpnia minister Ardanowski podczas konferencji prasowej mówił, że „prosił senatora o podjęcie się obowiązków sekretarza stanu w MRiRW ze względu na jego ogromną wiedzę na temat rynku mleka i doświadczenie menedżerskie. - Odszedł, aby pomóc spółdzielni, aby przezwyciężyć problemy z uregulowaniem zobowiązań wobec rolników dostarczających mleko do zakładu - wyjaśnił Ardanowski.”

Więcej: Będzie ostra reakcja ministra wobec kłamstw na temat polskiego rolnictwa

To przed wyborami. Kwestię holdingu próbowano jeszcze ratować wizerunkowo, choć prace nad nim nie wydają się obecnie być dalej niż były rok temu.

Po wyborach zapytajmy, na jakiej podstawie prawnej KOWR gwarantuje kredyty Bielmleku czy Eskimosa – bo to podobna sytuacja. Otóż upoważnienie takie rzekomo daje art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, gdzie przewidziano, że: „Środki finansowe uzyskane z gospodarowania mieniem Zasobu, Krajowy Ośrodek może przeznaczać na wsparcie przedsięwzięć mających na celu:

1)            rozwój obszarów wiejskich”.

Kolejny ustęp, 11 z art. 24, zawiera zapis:

„11. Wsparcia, o którym mowa w ust. 10, udziela się w formie pożyczek, poręczeń, gwarancji kredytowych lub bezzwrotnej pomocy finansowej.”

Pomoc ta może zostać udzielona  za zgodą ministra  - co wynika z art. 23:

„2. Krajowy Ośrodek może udzielać poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, obciążających mienie Zasobu wyłącznie za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i do wysokości określonej w planie finansowym Zasobu.

3. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 2, mogą być udzielane do 80% kwoty kredytu z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości rolnej, która wejdzie w skład gospodarstwa rodzinnego, pod warunkiem, że wierzytelność Krajowego Ośrodka zostanie zabezpieczona hipoteką na nabywanej nieruchomości, wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu, oraz dodatkowo w inny sposób zaakceptowany przez Krajowy Ośrodek.”

Czy wymogi te zostały spełnione w przypadku Eskimosa i Bielmleku? Trzeba wątpić. Wszak nie nabyto nieruchomości rolnej. A czy podwójnie zabezpieczono wierzytelność KOWR? Czy udzielono wsparcia w ramach de minimis, jak wymaga tego ustawa? Czy udzielenie tych gwarancji wpłynęło na wysokość limitu de minimis dostępnego dla rolników chociażby na pomoc po suszy?

Jak zabezpieczono gwarancje udzielane przez KOWR? Czy nie popsują się one wraz z sokiem jabłkowym czy mlekiem? Czy skarb państwa odzyska te pieniądze?

Wreszcie: czy służby w porę zainteresowały się wyjaśnieniem tej sprawy i ustrzegły majątek państwa przed wysokim ryzykiem?

Historię tę warto obserwować, także w kontekście przymiarek do utworzenia holdingu…