Nasilony eksport zbóż w okresie tegorocznej wiosny i epidemii zaniepokoił – także posłów, także z powodu przewidywanej wówczas suszy. Poseł Urszula Nowogórska skierowała w tej sprawie interpelacje do kilku ministerstw. Jak wynika z udzielonych odpowiedzi – zagrożenia nie było.

I tak wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński uspokoił co do potrzeby eksportu zbóż – wyjaśniając, że pozwala on zagospodarować nadwyżki krajowej produkcji nad zużyciem i prowadzi do utrzymania równowagi na rynku oraz wpływa na dochodowość producentów rolnych.

W okresie styczeń – marzec 2020 r. wywieziono z Polski łącznie, tj. do krajów trzecich oraz państw członkowskich UE, ok. 2,4 mln ton zbóż w porównaniu z 846 tys. ton, które wywieziono w analogicznym okresie ubiegłego roku – podaje wiceminister i podkreśla, że dwa ostatnie sezony charakteryzowały się niskim wywozem ziarna z Polski, ale od stycznia do marca 2015 i 2017 wywieziono z kraju po ok. 2 mln ton zbóż, a w analogicznym okresie 2016 roku – 1,43 mln ton.

„W bieżącym roku zboże zostało sprzedane do 55 krajów, w szczególności odbiorcami byli: Niemcy, Arabia Saudyjska, RPA, Hiszpania, Mozambik, Maroko, Litwa, Turcja, Kuba, Tanzania, Norwegia, Mauretania, Niderlandy, Kuwejt, Nigeria, Rosja. Łączna wartość eksportu zboża od stycznia do marca br. wyniosła 482 275 796 euro, z czego pszenicę sprzedawano średnio po 200 euro za tonę; żyto 158 euro za tonę; kukurydzę 195 euro za tonę” – podał Szymon Giżyński.

Z kolei minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski odniósł się do rosnących cen zbóż  i stwierdził, że w maju br. odnotowano ustabilizowanie się sytuacji cenowej zbóż. „Średnia cena pszenicy konsumpcyjnej w okresie od 18 do 24 maja br. wyniosła 828 zł/t i była niższa o 0,8% niż w poprzednim tygodniu oraz o 4,3% wyższa niż przed rokiem” – podał.

Jak wynika z przedstawionego przez ministra wyliczenia, ta majowa cena była jednak znacznie wyższa od tej z początku roku, kiedy to - zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW – średnia miesięczna cena netto skupu pszenicy konsumpcyjnej wyniosła:

- w styczniu br. - 735 zł/t, oznacza to, że była tańsza o 14% w porównaniu do ceny ze stycznia 2019 r. i droższa o prawie 8% w porównaniu do ceny ze stycznia roku 2018;

- w lutym br. - 752 zł/t, oznacza to, że była tańsza o 11% w porównaniu do ceny z lutego roku 2019 i droższa o ok. 11 % w porównaniu do ceny z lutego 2018 r.;

- w marcu br. - 756 zł/t, oznacza to spadek ceny o 8,6 % w porównaniu do ceny z marca roku 2019 i wzrost o ok. 11 % w porównaniu do ceny z marca roku 2018;

- w kwietniu br. - 814 zł/t był to wzrost o 0,7 % w porównaniu do ceny z kwietnia roku 2019 i wzrost o 20 % w porównaniu do ceny z kwietnia roku 2018.

„Wzrosty cen pszenicy konsumpcyjnej w pierwszych miesiącach br. wynikały m.in. z niepewności na rynku związanej z: suszą i poziomem nadchodzących zbiorów, intensywnym eksportem pszenicy z kraju, sytuacją w związku z pojawieniem się epidemii koronawirusa” – wyjaśniał minister.

Pytany, czy ceny żywności wyrobów zbożowych wzrosną jeszcze bardziej, minister podał:

„O cenach zbóż na rynku krajowym decydują nie tylko relacje wynikające z produkcji, podaży i popytu na rynku krajowym, ale także na innych rynkach. Spośród zbóż pszenica ma strategiczne znaczenie dla krajowej gospodarki żywnościowej. Duże znaczenie w kształtowaniu się cen pszenicy w Polsce mają także możliwości eksportowe. Popyt światowy na pszenicę koncentruje się poza Europą, głównie w krajach Afryki Północnej i Azji Południowo-Wschodniej. Kraje europejskie, które są natomiast znaczącymi światowymi producentami i eksporterami pszenicy, m.in.: Niemcy, Francja, Rosja i Ukraina, mają duży wpływ na kształtowanie się cen na rynku światowym, w tym również polskim.”

Od początku sezonu 2019/2020 (lipiec 2019 r. – marzec 2020 r.) z kraju wyeksportowano ogółem blisko 5,2 mln ton ziarna zbóż, czyli o 57% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem.

Minister Klimatu, pytany przez poseł o stan rezerw w kraju zapewnił natomiast, że Agencja Rezerw Materiałowych nie sprzedaje żadnych asortymentów rezerw strategicznych. „Rezerwy strategiczne tworzy się na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Minister właściwy do spraw energii tworzy rezerwy zgodnie z Rządowym Programem Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021, lub w trybie <poza Programem>, w przypadku spełnienia przesłanek ustawowych” – wyjaśnił Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu, zastrzegając, że informacja, jakie rezerwy posiada Agencja Rezerw Materiałowych nie może być udzielona w trybie jawnym.

Czy to wyczyszczenie magazynów rzeczywiście dobrze wpłynie na tegoroczne ceny?

O cenach zbóż czytaj:

Jęczmień od 500 do 600, rzepak od 1600 do 1710 zł/t

Giełdy krajowe: Zboża tanieją