* Vat na środki trwałe to 23 procent, które można odliczyć od zapłaconych kwot za maszyny czy paliwo. Rolnik zyskuje natomiast w postaci ryczałtu mniej - stawka od produktów roślinnych wynosi 5 procent, zwierzęcych 8 proc. Warto więc pomyśleć, czy nie rozliczać VAT na zasadach ogólnych. Jak stać się VAT-owcem?

Więcej o tym, czym jest podatek VAT i który rolnik jest ryczałtowcem, a który rozlicza VAT na zasadach ogólnych czytaj:

Czy rozliczać VAT?

- Rolnik, który dużo inwestuje, widzi zasadność rozliczania  podatku od towarów i usług. Będąc czynnym podatnikiem VAT ma możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w kwotach ponoszonych wydatków. Czasami  przychodzi do mnie rolnik, który ma do wydania 60 tysięcy z działania PROW  „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i pyta, czy mu się opłaci przejść na VAT. Takiemu rolnikowi proponuję najpierw policzyć wpływy i wydatki, jakie miał w ubiegłym roku. Co sprzedawał i ile VAT-u musiałby odprowadzić od dostarczonych produktów rolnych oraz co kupował i ile VAT-u zyskałby od poczynionych zakupów. Po dokonaniu takiego zestawienia należy przeanalizować,  która kwota wyliczonego podatku jest większa. Czy przeważa VAT należny i wychodzi kwota wpłaty do urzędu skarbowego, czy jest większy VAT naliczony i wystąpi zwrot podatku z US.  Jeżeli rolnik uważa, że nie byłby w stanie sam rozliczać podatku  VAT - powinien wziąć pod uwagę comiesięczny koszt usługi wykonywanej przez biuro rachunkowe. Rolnik musi być czynnym podatnikiem VAT przez trzy lata  po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego, po tym okresie może wrócić do statusu rolnika ryczałtowego.

·       Przypuśćmy, że rolnik postanowił rozliczać VAT na zasadach ogólnych. Co wtedy robi?

- Musi złożyć do urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT R  i wypełnić formularz NIP 7 ze swoimi danymi. W zgłoszeniu rejestracyjnym zaznacza, od jakiego miesiąca chce stać się czynnym podatnikiem VAT. Rolnik, który staje się czynnym podatnikiem VAT, musi  przez rok rozliczać się miesięcznie. Po tym okresie może przejść na rozliczenie  kwartalne. Na etapie rejestracji potrzeba posiadać numer REGON i numer rachunku bankowego. W banku do posiadanego rachunku należy założyć rachunek  VAT.  Inne dane, jakie ujmuje się w dokumentach zgłoszeniowych, to miejsce zamieszkania i  biuro rachunkowe, jeśli będzie z niego korzystał.  Zgłoszenie  rolnik składa  w urzędzie skarbowym i czeka na rejestrację. Urząd skarbowy ma obowiązek sprawdzić, czy może zarejestrować podatnika.  Jeśli rolnik zaznaczył w zgłoszeniu, że chce otrzymać poświadczenie rejestracji, musi zapłacić kwotę 170 złotych. Wtedy naczelnik US wysyła pismo powiadamiające, że rolnik został zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

 

·       A jeśli nie zapłaci za wydanie tego pisma?

- To go nie otrzyma.  Musi wtedy  sprawdzić, czy widnieje  na białej liście podatników umieszczonej  na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Są tam umieszczeni podatnicy czynni, zwolnieni, wykreśleni z listy.

Rolnik -  podatnik VAT może odliczać  wszystkie wydatki służące działalności opodatkowanej, czyli poniesione w działalności rolniczej. Nie wpisuje do ewidencji zakupów wydatków  prywatnych.  Prowadząc działalność musi starać się  dochowywać  należytej staranności, co oznacza  sprawdzanie  nowych kontrahentów, unikanie podejrzanych transakcji.

 

·       Inaczej US ma prawo domniemywać, że doszło do jakiego nieprawidłowego interesu?

- Nie,  ale to zdarzało się dawniej np. przy sprzedaży paliwa rolnikom.

* Ciąg dalszy w kolejnym odcinku. Dziękuję za rozmowę.

 

Więcej o konieczności opłacania VAT przy zakupie paliwa:

Czy rolnikom, kupującym paliwo bez opłaconego VAT, zagrażają kary?