* Mamy rolnika, który zdecydował się rozliczać VAT, zgłosił ten zamiar do urzędu skarbowego.

Więcej:

Czy rozliczać VAT? (2)

Zajmijmy się teraz przykładowym rozliczeniem VAT takiego rolnika, który sprzedaje i inwestuje. Sprzedał np. 10 ton pszenicy, a kupił ciągnik i paliwo. Jak będzie wyglądało jego rozliczenie podatku?

- Najpierw policzmy sprzedaż i zakupy. Sprzedaż to  10 t  x 800  zł  =  8 000  zł  x 5 %  = 400  zł  - to podatek należny do US, a zakupy:

1.       Ciągnik rolniczy  -  150 000 zł  x 23 %  =  34 500 zł -  podatek naliczony

2.       ON  -  5000 zł  x 23 %  = 1 150 zł  - podatek naliczony.

Rozliczenie miesięczne podatku VAT będzie wyglądało tak:

 suma podatku naliczonego  to  34 500 + 1 150  = 35 650 zł;

różnica podatku naliczonego  i należnego  35 650 – 400  =  35 250 zł   -  zwrot z US.

 *  A więc nasz rolnik zarobił na rozliczeniu VAT. Teraz przypuśćmy, że przestało mu się podobać rozliczanie i chce – nie przewidując już większych zakupów – przestać rozliczać VAT i stać się z powrotem ryczałtowcem. Co się dzieje?

- Rolnik z naszego przykładu, czynny podatnik VAT w  2021 r. zakupił ciągnik rolniczy o wartości netto 150 000 zł, od której odliczył cały podatek VAT w kwocie 34 500 zł.

Po trzech latach, w  2023 r., rolnik zrezygnował ze statusu czynnego podatnika VAT. Ponieważ okres korekty dla w/w maszyny wynosi 5 lat, zmiana jej przeznaczenia po trzech latach użytkowania (ciągnik służył przez 3 lata do działalności opodatkowanej, następnie przez dwa lata służy do działalności zwolnionej, czyli rolnikowi ryczałtowemu ) powoduje konieczność zastosowania korekty 2/5 odliczonego podatku.  Korekta ta będzie dokonywana w deklaracjach za styczeń 2024 i 2025 r. w wysokości 1/5  odliczonego podatku tj. po 6 900 zł.

* Czyli wcale nie przestał rozliczać VAT jeszcze przez dwa lata?

 - Przestał. Podatnicy - rolnicy, którzy zrezygnowali ze statusu rolnika ryczałtowego, mogą po upływie 3 lat bycia czynnym podatnikiem VAT ponownie skorzystać ze zwolnienia i występować znów jako rolnicy ryczałtowi.

Zwolnienie obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca  (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia (formularz VAT-R). Powrót do zwolnienia z rozliczania podatku VAT przez rolnika często wiąże się jednak z obowiązkiem dokonania korekt, jeżeli nabyte wcześniej środki trwałe nie będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej.

 *  Czyli w tym momencie rolnik stał się konsumentem i jego ciągnik traktowany jest jak zakup konsumenta, a nie producenta?

- Nie, rolnik stał się znów rolnikiem ryczałtowym – zwolnionym  z podatku VAT. Konsekwencją decyzji o zaprzestaniu rozliczenia VAT jest to, że w przypadku zmiany przeznaczenia środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł, podatnik będzie zobowiązany do dokonywania korekty odliczonego podatku sukcesywnie za poszczególne lata pozostałego okresu korekty.

Roczna korekta w każdym kolejnym roku będzie dotyczyła jednej piątej (ruchome środki trwałe) lub w przypadku nieruchomości - jednej dziesiątej podatku odliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

* Na czym polega sytuacja rolnika korzystającego z dotacji PROW? Czy ma szczególne obowiązki, jeśli chodzi o rozliczenie podatku VAT?

- Rolnik czynny podatnik VAT korzystający z PROW ma prawa i obowiązki takie same, jak wszyscy inni podatnicy. Nie ma obowiązku zmiany statusu na czynnego podatnika VAT wtedy, jak skorzystało się z dotacji PROW.

* Dziękuję za rozmowę.