MRiRW poinformowało dziś, że Zespół do spraw opracowania koncepcji utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej pracuje w dalszym ciągu. Zespół został powołany Zarządzeniem nr 35 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2018 r.

Więcej: Holding nie zdążył na truskawki…

A jakie są wyniki jego rocznej pracy?

„Szczegółowa analiza aktywów, które bezpośrednio lub pośrednio są własnością szeroko rozumianego Skarbu Państwa pozwoliła wyłonić Krajową Spółkę Cukrową S.A. jako podmiotu na bazie którego budowana może być Krajowa Grupa Spożywcza – podaje dziś MRiRW. - Wskazana Spółka jest największym państwowym podmiotem, od wielu lat działającym w przetwórstwie rolno-spożywczym, który ma największe aktywa i potencjał do szerokiego oddziaływania na ten sektor. W ramach Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A., niezależnie od podstawowego przedmiotu działalności jakim jest przetwórstwo buraków cukrowych i produkcja cukru, prowadzona jest działalność na pięciu różnych rynkach w zakresie kontraktacji, skupu, przetwórstwa i obrotu zbożami, przetwórstwa warzyw i owoców, produkcji skrobi ziemniaczanej oraz produkcja słodyczy. Proces kształtowania się Krajowej Grupy Spożywczej, z uwagi na jej docelowy kształt oraz skalę rozłożony jest w czasie.

Za udział w pracach Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej nie przysługuje wynagrodzenie, co wynika wprost z Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.”

Zatem w rok po powołaniu zespołu nadal pracuje on nad koncepcją utworzenia KGS.

Warto też zauważyć, że z dniem 16 listopada 2018 r. został zatrudniony Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z miesięcznym wynagrodzeniem przewidzianym na tym stanowisku według V kategorii zaszeregowania w przedziale 10 000-19 000 złotych brutto. Zadaniem Pełnomocnika jest opracowanie - przy współudziale Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej - zadań Narodowego Holdingu Spożywczego.

Czy z faktu, że MRiRW wciąż pracuje nad koncepcją KGS wynika, że nowe Ministerstwo Aktywów Państwowych nie przejmie tych spółek Skarbu Państwa, które podlegają pod MRiRW?

Na razie oczekiwana jest zmiana ustawy o działach administracji rządowej, która określi kompetencje nowego resortu. Zapowiadane jest, że nie wszystkie spółki przejmie nowe ministerstwo, na pewno trafią do niego spółki energetyczne i górnicze.