Czy aktualnie dochody rolników rosną?

Jak już podaliśmy, GUS wyliczył, że na rynku rolnym w I półroczu br. przeciętne ceny skupu większości podstawowych produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego, były wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku.

Więcej: GUS: Ceny zboża znacznie wyższe niż przed rokiem

GUS wprost nie podaje jednak nic na temat wysokości dochodów rolniczych. W jaki sposób (i czy) obserwowany teraz wzrost cen żywności i cen skupu – z uwzględnieniem poziomu produkcji globalnej - przełożył się na wzrost dochodów rolniczych dowiemy się więc dokładnie dopiero we wrześniu 2020 roku z obwieszczenia prezesa GUS – a jak już wiemy, wysokość „dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynika z danych odzwierciedlających sytuację w rolnictwie”.

Więcej: Jakim cudem w 2017 r. przeciętny dochód rolniczy wzrósł o 822 zł?

Pamiętajmy też, że najbliższe obwieszczenie prezesa GUS z września 2019 r. będzie dotyczyło dochodu z pracy w indywidualnych  gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 roku.

Czego można się spodziewać?

Wcześniej GUS podawał, że wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł  103,6 (wzrost cen o 3,6%).

W całym 2018 roku jednak spadła produkcja:

„Po dwóch latach wzrostu, rok 2018 przyniósł spadek globalnej produkcji rolniczej liczonej w cenach stałych (w stosunku do 2017 r. o 2,0%). O spadku zadecydowało zmniejszenie produkcji roślinnej o prawie 7%. Jednocześnie odnotowano dalszy wzrost produkcji zwierzęcej – o 2,6%.

Wartość globalnej produkcji rolniczej w cenach bieżących zmniejszyła się w stosunku do 2017 r. o 3,7% w wyniku spadku zarówno produkcji roślinnej (o 5,6%), jak i zwierzęcej (o 1,9%)” – podawał GUS w podsumowaniu 2018 roku.

GUS wyliczył też spadek dochodów za 2018 rok:

Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych, w porównaniu z 2017 r., uległa pogorszeniu. Zgodnie z szacunkiem RER (Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa - dop. MP-K) dochód przedsiębiorcy rolnego zmniejszył się o ok. 15%, a dochód z czynników produkcji na 1 AWU (roczna jednostka pracy - dop. MP-K) – o ok. 12%. W tym samym okresie zmniejszeniu uległy także dotacje do produkcji o ok. 6%.

Szacowany, na podstawie danych gromadzonych w systemie Polski FADN (https://www.ierigz.waw.pl/prace-badawcze/fadn), dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego był mniejszy o blisko 10% w porównaniu do 2017 roku. Jednocześnie omawiany przeciętny dochód liczony na pełnozatrudnioną osobę z rodziny był niższy od przeciętnego rocznego wynagrodzenia netto w gospodarce narodowej o 30%”.

Tak wyglądało to w opracowaniu "Rolnictwo 2018" - z lipca 2019 r. A jak będzie wyglądało w obwieszczeniu prezesa GUS? Zobaczymy w drugiej połowie września.

Trzeba zauważyć też, że ogłaszany we wrześniu przeciętny dochód za poprzedni rok jest mocno archaiczny i nie bardzo stanowi podstawę do aktualnego wyliczania czegokolwiek, w szczególności podstaw do stypendium czy zdolności do zaciągania kredytu.