Premier zapowiada, że „rząd chce poszerzyć zakres działania ustawy o rolniczym handlu detalicznym, żeby rolnicy mogli sprzedawać swoje płody rolne z pominięciem wielkich pośredników, by ich marże wzrosły”.

Więcej: Premier zapowiada: Rolnicy więcej zarobią na sprzedaży produktów

Ministerstwo Rolnictwa zdaje się nic nie wiedzieć o tych planach.

Farmer zapytał, jakie zmiany w ramach RHD są planowane? Kiedy będzie projekt?

„Z aktualnie posiadanych przez Ministerstwo informacji nie wynika, aby podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny, których zakłady wpisano do odpowiednich rejestrów organów Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczebla powiatowego, zgłaszały zasadnicze problemy dotyczące obowiązujących wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywności, które mogłyby utrudniać jej funkcjonowanie. Z uwagi na powyższe aktualnie nie ma uzasadnienia do zmiany modelu funkcjonowania rolniczego handlu detalicznego w tym zakresie.

Niemniej jednak, resort nie dysponuje wiedzą o ewentualnych innych problemach dotyczących rolniczego handlu detalicznego lub  działaniach na rzecz nowelizacji przepisów odnoszących się pośrednio lub bezpośrednio do tego handlu, z zakresu innych niż bezpieczeństwo żywności obszarów”- wyjaśniono (całość odpowiedzi w załączniku).

Dodajmy, że według ministerstwa ustawa z 16 listopada 2016 r. , wprowadzająca rolniczy handel detaliczny, jest "zgodna z oczekiwaniami rolników" i "wyszła naprzeciw oczekiwaniom polskich konsumentów zainteresowanych możliwością zakupu świeżej żywności, produkowanej w danym rejonie przez lokalnych rolników, gdzie nie ma długich łańcuchów dostaw i pośredników a zapewnione są bliskie relacje producentów i konsumentów".

Jak z wynika z udzielonej odpowiedzi, jajka można kupić co najwyżej w 1694 gospodarstwach (nazywanych przez ministerstwo „zakładami”), prowadzących rolniczy handel detaliczny – przy założeniu, że wszystkie zgłoszone przypadki rolniczego handlu żywnością zwierzęcą dotyczą sprzedaży jajek...

Chyba, że jednak "resort nie dysponuje wiedzą o ewentualnych innych problemach dotyczących rolniczego handlu detalicznego"...