Według wstępnych danych GUS, średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2021 r. wyniosła 93,04 zł za 1 dt.

To właśnie ta cena służy do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.

Dla przypomnienia - według danych GUS z pierwszych dni stycznia - średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. wyniosła 74,21 zł za 1 dt.

Jak oszacował Urząd, wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych (ziarna pszenicy i żyta, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego) w I półroczu 2021 r. w stosunku do II półrocza 2020 r. wyniósł 111,9 (wzrost cen o 11,9 %). 

Podany wskaźnik służy też waloryzacji czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.