Średnią wysokość czynszu dzierżawnego ANR określiła na podstawie zawartych w tym okresie 223 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 3 833 ha.

Średni czynsz dzierżawny w II kw. br. jest o 0,5 dt/ha wyższy niż w I kw. tego roku i o 2 dt/ha wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwyższe czynsze dzierżawne dla nowo zawieranych umów uzyskano w Wielkopolsce – 21,5 dt/ha, na Kujawach i Pomorzu – 15,4 dt/ha, i na Dolnym Śląsku – 13,2 dt/ha. Najniższe zaś na Ziemi Lubuskiej – 4,7 dt/ha, w Małopolsce i na Pomorzu – 5 dt/ha, w Lubelskiem – 6,2 dt/ha, oraz na Pomorzu Zachodnim – 6,5 dt/ha.

Tak wysoka średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla nowo zawieranych umów stanowi nienajlepszą wiadomość m.in. dla bezumownych użytkowników gruntów państwowych. W przypadku bezprawnego zajęcia nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, będą oni zmuszeni zapłacić pięciokrotną jego wysokość – przypomina agencja i dodaje, że w niektórych rejonach rynkowy poziom czynszu jest znacznie wyższy od prezentowanych średnich wielkości.

W końcu sierpnia prezes ANR Leszek Świętochowski zapowiadał w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nasilenie walki z bezumownymi użytkownikami ziemi należącej do ANR:

- Jesteśmy w trakcie zawarcia umowy, według której Agencja umożliwi nam, w związku z nowelizowaną przez Sejm ustawą, korzystanie z bazy danych ARiMR, a tym samym stwierdzenie, kto bierze dopłaty, żebyśmy mogli w pełni zidentyfikować tego bezumownego użytkownika, gdyż sąsiad wie, kto jest bezumownym użytkownikiem, ale często nie chce powiedzieć – mówił prezes. - Oczywiście, tu jeszcze powinienem dodać, że są dwie formy bezumownych użytkowników. Pierwsza to dzierżawcy, którym z różnych powodów wygasły umowy i nie oddali nam gruntów. Z nimi nie ma żadnych problemów, bo my wszystko wiemy i oni często się godzą na pięciokrotny czynsz, żeby zapłacić. Ale są też bezumowni użytkownicy, którzy w sposób piracki robią najazdy i z tymi szczególnie... Trudno nazwać ich rolnikami, gdyż to są niestety po prostu wyspecjalizowani przestępcy, gangi.