Pokazuje to najnowsza edycja barometru rolno-ekonomicznego i inwestycyjnego Niemieckiego Związku Rolników (DBV). Indeks wzrósł z 8,4 do 14,9 pkt. Ostatni raz poziom ten został osiągnięty w połowie 2021 roku. Planowany wolumen inwestycji na najbliższe 6 miesięcy to obecnie nadal skromne 5,8 mld euro.

Lepsze wyniki w 2022 r.

Ten sentyment przedstawia migawkę opartą na lepszych wynikach operacyjnych w ciągu ostatniego roku finansowego. Patrząc w przyszłość, nastroje są gorsze, perspektywy gospodarcze znów są bardziej ponure. Ceny produktów rolnych nie wydają się być w stanie utrzymać obecnego poziomu w niektórych obszarach – powiedział prezes DBV Joachim Rukwied.

Duży wpływ na nastroje mają oczywiście zmiany cen na rynkach rolnym i energetycznym. Chociaż cena mleka ponownie spadała od szczytu w kwietniu 2022 r., to w grudniu wciąż była prawie dwukrotnie wyższa niż w poprzednich latach. Coś podobnego zaobserwowano w przypadku pszenicy i rzepaku. Zapowiadane przez rząd obniżki cen energii prawdopodobnie również miały wpływ na poprawę nastrojów. Według DBV, czynniki te najwyraźniej z nawiązką zrekompensowały negatywne skutki, takie jak wysokie koszty nawozów i pasz, a także problemy w polityce rolnej i finansowej.

 

 

Plany inwestycyjne i płynność finansowa

Plany inwestycyjne rozwijały się odpowiednio. Choć liczba gospodarstw chętnych do inwestowania nieznacznie spadła, zwiększył się planowany wolumen inwestycji. Zwiększyć mają się inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zakup gruntów. Inwestycje w maszyny i urządzenia oraz budynki gospodarcze są planowane rzadziej i mają tendencję do stagnacji wolumenu.

W porównaniu z poprzednimi badaniami płynność spółek nieznacznie wzrosła, a wartości oscylują wokół oceny 2,5 stosunkowo stabilnie od 2016 roku. Odsetek przedsiębiorstw o ​​ograniczonej płynności nieco spadł pod koniec roku i wyraźnie skoncentrował się na wschodzie kraju, podczas gdy przedsiębiorstwa o ograniczonej płynności częściej znajdują się na północy.

Ostrożna ocena przyszłości

Ocena ogólnych perspektyw na przyszłość jest nadal dość ostrożna. Oczekiwania rolników, co do przyszłości szczególnie pogorszyły się z roku na rok na północy i wschodzie; z drugiej strony w południowych Niemczech jest miejsce na optymizm. Oczekiwania właścicieli gospodarstw rolnych na przyszłość wzrosły, ich kolegów z firm paszowych i przetwórczych raczej nie.

Rolnicy nie spodziewają się dramatycznych skutków wojny Rosji z Ukrainą dla produkcji rolnej. Większość respondentów potwierdziła, że ​​nie planuje żadnych ograniczeń w swojej działalności. Wręcz przeciwnie, większość respondentów opowiedziała się za tym, aby obszary odłogowane zostały ponownie w pełni wykorzystane do produkcji ze względu na globalną sytuację podażową, która uległa pogorszeniu w wyniku wojny.

 

 

Ekonomiczny i inwestycyjny barometr dla rolnictwa

Przegląd ten jest ustalany, co kwartał w reprezentatywnym badaniu na zlecenie DBV, stowarzyszenia zawodowego VDMA ds. techniki rolniczej oraz Landwirtschaftliche Rentenbank. W ramach bieżącej oceny, instytut badań rynku Wallenhorst „produkt + rynek” przeprowadził ankietę wśród 1500  firm rolniczych i 200 usługodawców dla rolnictwa, w całych Niemczech.