Postanowiliśmy się dowiedzieć u źródła. Intuicja podpowiedziała nam Ministerstwo Finansów jako właściwego adresata do zadania pytania: „Czy Ministerstwo Finansów planuje prace zmierzające do wyłączenia z ceny paliwa zużywanego przez rolników opłaty drogowej? Jakie są ceny paliwa rolniczego w innych państwach UE, czy rolnicy mają jakieś preferencje w tym zakresie (w porównaniu np. z kierowcami TIR-ów)?"

Ministerstwo odpowiedziało, że „w skład ceny oleju napędowego wchodzą koszty produkcji, marże, podatek akcyzowy, opłata drogowa oraz podatek VAT". Dowiedzieliśmy się zarazem, że „Jeśli chodzi o ceny paliwa rolniczego w innych krajach UE (kwestia ta nie jest zunifikowana) Ministerstwo Finansów nie gromadzi takich informacji. Dane takie mogą być dostępne w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że opłata drogowa jest w zakresie Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które będzie właściwe do odpowiedzi na pytanie na ten temat".

Ministerstwo Rolnictwa przekazało nam rzeczywiście informację o cenie paliwa rolniczego w państwach unijnych (niezwłocznie podzieliliśmy się nią z czytelnikami).

Zachęceni zapytaliśmy jeszcze Ministerstwo Rolnictwa o opłatę drogową - jednocześnie za radą Ministerstwa Finansów kierując to samo pytanie do Ministerstwa Transportu: „czy prowadzone są prace zmierzające do wyłączenia opłaty drogowej z ceny paliwa zużywanego przez rolników?"

Już po tygodniu Biuro Prasowe Ministerstwa Rolnictwa wiedziało, iż „przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie uczestniczą w pracach nad wyłączeniem opłaty paliwowej z ceny paliwa zużywanego przez rolników. Ustalanie opłaty paliwowej należy do kompetencji Ministra Finansów."

Na odpowiedź z Ministerstwa Transportu przyszło nam czekać jeszcze tydzień. Wreszcie - po ponagleniu - dowiedzieliśmy się: właściwym adresatem do pytania o opłatę paliwową jest... Ministerstwo Finansów.

Ponieważ koło nam się obróciło, nie pozostało nam nic innego, jak zwrócić się do Centrum Informacyjnego Rządu, skąd nie zrażeni dotychczasowymi niepowodzeniami spodziewamy się informacji.

Bo w końcu ktoś musi wiedzieć, dlaczego rolnik płaci opłatę na budowę drogi, jeżdżąc po polu, i czy tak być musi, prawda?

Opłata paliwowa w 2012 r. wynosi dla oleju napędowego 249,92 zl/1000 l. Stanowi to ok. 4,3 proc. ceny (dla porównania, z takim gestem częściowo zwracany podatek akcyzowy to 1196 zł/1000 l, czyli 20,6 proc. ceny; dane na 25 stycznia 2012 r.).