Kryterium dochodowe, od którego uzależnione jest przyznanie świadczeń, wynosi 504 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub 583 zł, gdy w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko.

Do dochodu gospodarstwa dolicza się ewentualne pozarolnicze dochody. Wlicza się też powierzchnie oddane w dzierżawę (z niektórymi wyjątkami, np. dzierżawa za rentę z pieniędzy unijnych PROW).