Wartość produkcji rolniczej w 27 krajach Unii Europejskiej w 2012 r. była w wartościach realnych o 1,8 proc. większa niż rok wcześniej, ale jednocześnie o 1,6 proc.  wzrosły koszty produkcji: o 3,2 proc. wzrosły ceny środków produkcji, ceny nawozów zwiększyły się o 6,7 proc., energii – o 6,3 proc., nasion i sadzonek – o 4,7 proc., a pasz – o 3,7 proc.

Od 2011 r. liczba osób zatrudnionych w rolnictwie zmniejszyła się o 0,5 proc., a od 2005 r. – o 29,7 proc.

Najlepiej wygląda sytuacja rolników w Belgii – ich przyrost dochodów wyliczono na 30 proc. Mniejsze wzrosty odnotowano w Holandii (14,9 proc.), na Litwie (13,6), w Niemczech (12,1), Portugalii (9,3), Estonii (9,1), na Łotwie (8,8), Bułgarii (8,7), Danii (5,2), Francji (4,2), Luksemburgu (3,7), Finlandii (3,3), w Szwecji (3,1), Hiszpanii (2,4), na Cyprze (1,7) i we Włoszech (3).

W Polsce dochód spadł o 3 proc. „Na minusie” są też Czechy (1,4 proc.), Grecja (2), Słowacja (5,3), W. Brytania (6,6), Malta (9), Irlandia (10,1), Austria (10,2), Słowenia (15,7), Węgry (15,7), Rumunia (16,4).

(na podst. Agra Europe 2012, nr 2545)