Najnowsze dane dotyczące przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego są zatrważające.

3288 zł - tylko tyle, według GUS, wyniósł przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.

Zatem jest on niższy średnio o 531 zł w stosunku do danych za 2020 r.

Dla porównania, w 2020 r. dochód ten został wyliczony na poziomie 3819 zł.

W 2019 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł 3244 zł.

W 2018 r. było to 2715 zł, w 2017 r. - 3399 zł, w 2016 r. - 2577 zł.

Podana wyżej wielkość dochodu służy m.in. do ustalenia wysokości miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego uzależnionych od dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy, określenia wysokości dochodu rodziny lub osoby uczącej się uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego przez osoby utrzymujące się z gospodarstwa rolnego oraz przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.