W porównaniu z I kwartałem 2006 r. czynsz dzierżawny osiągany na przetargach wzrósł o 41 proc. (z 3,9 dt/ha w I kw. 2006 r.). Faktyczna wartość czynszu zależała od ceny pszenicy. Uwzględniając średnią arytmetyczną cenę 1 dt pszenicy z I i II półrocza 2006 r. (43,87 zł) – czynsz za 1 ha gruntów rolnych ANR, wydzierżawionych w I kwartale br. wyniósł ok. 240 zł/ha (w 2006 r. – 175 zł/ha). Najwyższy czynsz dzierżawny w I kwartale br. ANR uzyskiwała w województwach: podlaskim (10 dt/ha), kujawsko-pomorskim (9 dt/ha), wielkopolskim (8,5 dt/ha).
Natomiast średni czynsz ze wszystkich trwających umów dzierżawy ANR za grunty rolne na koniec 2006 r. wynosił 2,5 dt pszenicy za 1 ha. Czynsz rośnie systematycznie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Źródło: ANR