Według najnowszych wyliczeń GUS, w czerwcu 2022 r. ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku aż o 45,8% !

W stosunku do maja br. o kolejne 1,2%.

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach

W czerwcu 2022 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły ceny skupu zbóż oraz żywca wołowego. Na targowiskach obniżyły się ceny większości produktów rolnych. Wyższe niż w maju br. były ceny ziemniaków, żywca wieprzowego, drobiu i mleka w skupie, a także ceny żyta i owsa na targowiskach.

Ceny skupu wszystkich produktów rolnych były w czerwcu 2022 r. wyższe niż przed rokiem. Najbardziej podrożały zboża oraz mleko.

Ceny ważniejszych produktów rolnych w czerwcu 2022 r.

W czerwcu 2022 r. cena pszenicy w skupie (166,66 zł za dt) spadła w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,4%) ale i tak była wyższa niż przed rokiem (o 71,8%). Na targowiskach za dt pszenicy płacono 179,62 zł, tj. o 0,3% mniej niż w maju br. w skupie wyniosła 137,22 zł za dt i była niższa niż przed miesiącem (o 1,9%), ale wyższa niż w czerwcu 2021 r. (o 67,8%).

Cena żyta w skupie wyniosła 137,22 zł za dt i była niższa niż przed miesiącem (o 1,9%), ale wyższa niż w czerwcu 2021 r. (o 67,8%). W obrocie targowiskowym cena żyta (132,83 zł za dt) wzrosła o 0,4% w stosunku do maja 2022 r.

W czerwcu 2022 r. cenę ziemniaków w skupie (93,88 zł za dt) podwyższono w porównaniu z majem br. o 10,6%, a w skali roku - o 15,2%. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 153,15 zł, tj. o 1,2% mniej niż w maju 2022 r.

Cena skupu żywca wołowego (10,94 zł za kg) spadła o 6,7% w stosunku do miesiąca poprzedniego, ale była wyższa o 46,2% niż przed rokiem. Na targowiskach za żywiec wołowy płacono 10,83 zł za kg, tj. o 1,3% mniej niż w maju br.

W czerwcu 2022 r. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 6,93 zł za kg i była wyższa zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i z analogicznym okresem ubiegłego roku – odpowiednio o 3,4% i o 27,8%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 7,44 zł.

Cena skupu drobiu rzeźnego (6,56 zł za kg) wzrosła w stosunku do maja 2022 r. (o 0,6%), a także w porównaniu z czerwcem 2021 r. (o 46,0%).

Za 1 hl mleka płacono w skupie 227,18 zł, tj. o 2,7% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 51,2% więcej niż przed rokiem.