Jak poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny, według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2021 r. wyniosła 100,71 zł za 1 dt.

Cena ta służy do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.

Chcesz sfinansować nieruchomość rolną? Nie czekaj, sprawdź jak!

Dla przypomnienia: średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2021 r. wyniosła 93,04 zł za 1 dt.

GUS podał też inną ważną dla dzierżawców informację: wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych (ziarna pszenicy i żyta, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego) w II półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 106,2 (wzrost cen o 6,2 %).

Podany wskaźnik służy waloryzacji czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.