To już wyraźna cecha: emerytury rosną, ale te rolnicze wolniej niż pracownicze.

GUS zauważył to już w analizie z początku roku 2021.

Więcej: Emerytury rolnicze zwaloryzowane mniej niż pracownicze 

Teraz w publikacji „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2021 r.” GUS potwierdza: przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w październiku br. wyniosła 2661,96 zł i była o 6,8% wyższa niż przed rokiem. W okresie styczeń–październik br. ukształtowała się ona na poziomie 2615,42 zł, tj. o 6,8% wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku. Siła nabywcza przeciętnego świadczenia z tego systemu wzrosła w październiku br. o 0,3% w skali roku, a w okresie dziesięciu miesięcy br. – o 2,5%.

Natomiast przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w październiku br. wzrosła w skali roku o 3,3% i wyniosła 1457,27 zł. W okresie styczeń−październik br. była o 3,9% większa niż przed rokiem i ukształtowała się na poziomie 1429,40 zł. Mniejsza niż rok wcześniej była natomiast siła nabywcza przeciętnych świadczeń rolników indywidualnych: w październiku br. – o 3,0%, a w okresie dziesięciu miesięcy br. – o 0,3%.

GUS podsumowuje: "Nominalne emerytury i renty brutto w obydwu systemach wzrosły w skali roku nieco bardziej niż we wrześniu br., ale pogorszyła się dynamika ich siły nabywczej: wzrost realnych świadczeń z pozarolniczego systemu był najmniejszy od ponad półtora roku, a spadek realnych świadczeń rolników indywidualnych pogłębił się".