Sektor rolniczy w UE wytworzył szacunkową wartość dodaną brutto w wysokości 177,0 mld euro w 2020 r. Można to spojrzeć na to, że na każde 1 euro wydane na koszt towarów i usług wykorzystywanych w procesie produkcyjnym gospodarstwa rolne w UE stworzył wartość dodaną w wysokości 0,75 euro.

Łączną wartość produkcji rolnej w 2020 roku szacowano na 411,8 mld euro, z czego około połowa (52,8 proc.) pochodziła z produkcji roślinnej (w tym 14,0 proc. z warzyw i roślin ogrodniczych, a 11,2 proc. ze zbóż), a niecałe dwie piąte (38,6proc.) z produkcji zwierzęcej i produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym 13,1 proc. z produkcji mleka i 9,6 proc z produkcji świń). Pozostała część pochodziła z usług rolniczych i działalności pozarolniczej.

Dochód rolniczy na roczną jednostkę pracy (AWU) w UE był szacowany o 1,5proc. niżej w 2020 r. niż w 2019 r. Ten niewielki spadek obejmował niższe dochody rolne w pięciu z siedmiu największych producentów rolnych: we Włoszech (-4,9 proc.), Holandii (-5,1 proc.), Francji (-7,6 proc.), Rumunii (-13,8 proc.) i Niemczech (-14,6 proc., był to najwyższy wskaźnik spadku wśród państw członkowskich).

Jednak większość państw członkowskich odnotowała wzrosty tego wskaźnika w 2020 r. Największe wzrosty odnotowano na Litwie (+30,2 proc.), Chorwacji (+13,2 proc.), Hiszpanii (+13,0 proc.) i na Węgrzech (+11,6 proc).