Jak podała służba statystyczna we francuskim ministerstwie rolnictwa (Agreste), na początku stycznia, dochód przed opodatkowaniem na osobę prowadzącą działalność na własny rachunek (RCAI) wzrósł o 10,5 proc. w porównaniu do 2017 r., czyli do średnio około 30 000 euro.

Wzrost był szczególnie satysfakcjonujący dla uprawiających winorośl. Według Agreste, RCAI w uprawie winorośli wzrósł o 63,1 proc. do ponad 61 000 euro w analizowanym roku.

Uprawa zbóż i nasion oleistych również okazała się znacznie bardziej opłacalna. Dochód w tym przypadku wynosił około 23 000 euro, czyli o 23,8 proc. więcej niż w 2017 roku. Natomiast producenci świń odczuli znaczny spadek dochodu w 2018 r. Ich RCAI spadł o prawie 60 proc. do około 18 500 euro.

Jak podkreślili francuscy statystycy, występowały drastyczne różnice między poszczególnymi firmami we wszystkich sektorach. Podczas gdy większość wygenerowała nadwyżkę brutto w wysokości ponad 41 200 euro na każdą osobę prowadzącą działalność na własny rachunek w 2018 r., Jedna czwarta firm osiągnęła mniej niż 23 500 euro. Jednocześnie nadwyżka operacyjna brutto na osobę prowadzącą działalność na własny rachunek w kolejnej jednej czwartej wyniosła ponad 67 600 euro.

Według Agreste około 3 proc. wszystkich gospodarstw miało ujemny wynik operacyjny w 2108 roku, a 14 proc. miało ujemny RCAI. W 2019 r. statystycy oczekują spadku dochodów z działalności rolniczej. Wartość produkcji rolnej bez dotacji spadła w ubiegłym roku po dwóch latach wzrostu, o 2,0 proc. do około 74,9 mld euro.