Brak zapłaty za odebrany towar, nagłe i nieprzewidziane spadki cen skupu, spadek opłacalności produkcji – i żadnych stałych mechanizmów pomocy. Rolnicy czekają na ich ustanowienie.

Jak poinformował w sejmowej KRiRW minister Marek Sawicki, prace nad powołaniem funduszu stabilizacji dochodów rolniczych trwają.

- W resorcie pracujemy także nad utworzeniem funduszu stabilizacji dochodów rolniczych, z którego będą mogły być wypłacane w przyszłości rekompensaty producentom rolnym w przypadku drastycznych spadków cen – mówił minister. - Fundusz powstanie w wyniku odpisu 0,2 proc. od wartości sprzedanych produktów. Przewiduje się, że fundusz będzie obsługiwany przez ARR. Rekompensaty będą wypłacane wtedy, kiedy opłacalność produkcji spada co najmniej o 30 proc.

Jak wynikało z dalszej części wypowiedzi, fundusz mógłby powstać przed końcem roku:

- Jeśli do końca roku, za zgodą Wysokiej Izby, uchwalimy także fundusz stabilizacji dochodów rolników, owo przysłowiowe ubezpieczenie od ryzyka rynkowego, to będzie to kolejny, dobry instrument, skierowany do polskich rolników i do polskiego rolnictwa – zapowiadał minister.