Kilka dni temu opublikowaliśmy szeroko komentowane, przygnębiające wyniki badania koniunktury w rolnictwie autorstwa IRG SGH:

Najnowsze dane GUS, dotyczące cen skupu podstawowych produktów rolnych, niestety tylko potwierdzają wyniki tych badań. W porównaniu do danych z maja 2019 - ceny skupu podstawowych produktów rolnych w maju bieżącego roku były w sumie aż o 7% niższe!

Jak podają szczegółowe analizy Urzędu, w maju 2020 r. w porównaniu z kwietniem br. wzrosły ceny skupu zbóż oraz żywca wołowego. Niższe były ceny ziemniaków, żywca wieprzowego, drobiu i mleka. W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, w maju br. ceny większości produktów rolnych były niższe, wzrosły jedynie ceny pszenicy i kukurydzy.

I tak, w maju 2020 r. za pszenicę płacono 81,56 zł/dt, tj. więcej zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i z takim samym okresem roku poprzedniego odpowiednio: o 1,8% i o 3,2%.

Cena żyta wyniosła 60,66 zł/dt i była wyższa o 2,4% niż w kwietniu br., natomiast w stosunku do maja 2019 r. niższa o 19,5%.

Za ziemniaki płacono średnio 83,33 zł/dt, tj. mniej zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego miesiąca roku ubiegłego odpowiednio: o 2,5% i o 6,4%.

W maju 2020 r. ceny żywca wołowego (6,22 zł/kg) wzrosły w skali miesiąca o 1,7%, natomiast w skali roku spadły o 4,5%.

Ceny żywca wieprzowego kształtowały się na poziomie 5,31 zł/kg i spadły zarówno w skali miesiąca (o 12,6%), jak i w skali roku (o 8,9%).

Ceny drobiu rzeźnego (3,31 zł/kg) w skali miesiąca spadły o 0,8%, a w skali roku – o 14,3%.

W maju br. za 1 hl mleka płacono 130,88 zł, tj. mniej zarówno do poprzedniego miesiąca, jak i w porównaniu z majem 2019 r. odpowiednio: o 1,5% i 2,8%.