„Przeciętne ceny podstawowych gatunków zbóż w okresie styczeń–czerwiec br. na obydwu rynkach kształtowały się na poziomie znacznie wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku. W czerwcu br. obserwowano spadek cen większości gatunków zbóż w porównaniu z majem br., przy czym ziarno było nadal dużo droższe niż przed rokiem” – podaje GUS w publikacji „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2019 r.”

Skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi bez ziarna siewnego) zrealizowany od początku bieżącego sezonu, tj. od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r., był o 22,2% mniejszy od notowanego przed rokiem.

Udział skupu zbóż podstawowych w ubiegłorocznych zbiorach wyniósł 32,8% (wobec 34,6% rok wcześniej). W czerwcu br. dostawy ziarna do skupu były mniejsze niż przed miesiącem – o 15,4% oraz niż przed rokiem – o 29,5%.

W drugim kwartale br. relacje cen większości wybranych środków produkcji do cen skupu pszenicy, żywca wołowego i mleka uległy pogorszeniu w porównaniu z poprzednim kwartałem (np. ciągnik rolniczy to w I kwartale tego roku 2250 dt pszenicy, a w II kwartale - 2440)– zauważa też GUS. Pogorszyły się również relacje cen saletry amonowej do cen skupu żyta. Poprawiły się natomiast relacje cen wszystkich wybranych środków produkcji do cen skupu żywca wieprzowego.