Podczas wczorajszej konferencji prasowej minister Jan Krzysztof Ardanowski stwierdził, że nie widzi zagrożenia wzrostem cen artykułów spożywczych albo brakiem możliwości dostarczenia na rynek podstawowych artykułów. Jak wskazywał, wzrost cen niektórych warzyw czy owoców ma charakter sezonowy. Można szukać tańszych polskich owoców sezonowych, zamiast kupować drogie zagraniczne. Na podaż warzyw wpływ miała też susza, ale ogólnie sytuacja nie jest niepokojąca.

A co o cenach w kwietniu mówi GUS?

„Ceny żywności w kwietniu br. były o 1,2% wyższe niż przed miesiącem, natomiast ceny napojów bezalkoholowych – o 0,6% niższe. Więcej niż w marcu br. konsumenci płacili m.in. za mięso (przeciętnie o 3,4%, w tym wzrosły ceny mięsa wieprzowego – o 9,9%, wędlin – o 2,0%, mięsa drobiowego – o 1,2% oraz wołowego – o 0,8%). Wyższe niż przed miesiącem były również ceny ryżu (o 2,4%), warzyw (o 2,2%), makaronów i produktów makaronowych (o 0,6%), kasz i ziaren zbóż oraz ryb i owoców morza (po 0,5%), a także pieczywa (o 0,4%).

Mniej niż w marcu br. płacono natomiast za oleje i tłuszcze (o 2,5%, w tym za masło – o 4,3% mniej), cukier (o 0,9%), mąkę pszenną (o 0,8%) oraz artykuły w grupie „mleko, sery i jaja” (przeciętnie o 0,3%, w tym spadły ceny jaj – o 1,6%, serów i twarogów – o 0,5%, śmietany – o 0,2%, przy wzroście cen jogurtów – o 0,8% oraz mleka – o 0,5%)” – podaje GUS.

A w skali roku?

Różnice wyliczono następująco: „Wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych w skali roku w kwietniu br. wyniósł 3,3%, przy czym żywność podrożała o 3,6%, a napoje bezalkoholowe – o 0,7%. Znacznie więcej niż przed rokiem płacono za warzywa (o 16,0%), cukier (o 14,8%), pieczywo (o 9,6%) oraz mąkę pszenną (o 7,9%). Droższe było również mięso (przeciętnie o 4,1%, w tym podrożało mięso wieprzowe – o 7,1%, drobiowe – o 4,1%, wędliny – o 3,2% oraz mięso wołowe – o 1,1%). Podniesiono również ceny ryżu (o 3,8%), ryb i owoców morza (o 3,2%), kasz i ziaren zbóż (o 3,6%) oraz makaronów i produktów makaronowych (o 2,9%).

Mniej niż w kwietniu ub. roku płacono natomiast za owoce (o 11,2%), oleje i tłuszcze (o 1,4%, w tym masło było tańsze o 1,5%), a także artykuły w grupie „mleko, sery i jaja (przeciętnie o 0,7%, w tym spadły ceny jaj – o 10,8% i mleka – o 1,2%, przy wzroście cen jogurtów – o 2,1%, śmietany – o 2,0% oraz serów i twarogów – o 1,4%)”.

GUS podaje też, że „Na rynku rolnym w kwietniu br. przeciętne ceny skupu większości podstawowych produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego, były wyższe niż w analogicznym miesiącu ub. roku.”

Skup spadł – dotyczy to w szczególności zbóż, mięsa wieprzowego i drobiowego.

GUS podaje:

- W wyniku ograniczonych zbiorów w 2018 r. skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi bez ziarna siewnego) zrealizowany od początku bieżącego sezonu, tj. od lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r., był o 21,1% niższy niż przed rokiem. Skup zbóż podstawowych stanowił 29,7% ubiegłorocznych zbiorów (wobec 30,9% rok wcześniej). W kwietniu br. dostawy zbóż podstawowych do skupu były również znacznie mniejsze niż przed miesiącem (o 21,3%) i przed rokiem (o 26,9%). Przy sezonowym wzroście cen większości podstawowych gatunków ziarna, na obydwu rynkach w kwietniu br. płacono za zboża znacznie więcej niż przed rokiem;

- Skup żywca rzeźnego (w wbc) w okresie styczeń–kwiecień br. był nieznacznie (o 0,5%) mniejszy od notowanego w analogicznym okresie ub. roku. W kwietniu br. był on o 5,5% mniejszy niż przed miesiącem i o 2,0% niż przed rokiem, głównie w wyniku spadku dostaw żywca drobiowego oraz wieprzowego. Przeciętne ceny żywca wieprzowego w kwietniu br. znacznie wrosły na obydwu rynkach w skali miesiąca; kształtowały się również na poziomie dużo wyższym niż przed rokiem: w skupie – o 27,8%, a na targowiskach – o 8,3%. Cena 1 kg żywca wieprzowego w skupie równoważyła wartość 7,5 kg żyta na targowiskach (wobec 6,0 przed miesiącem i 6,9 przed rokiem). Przeciętna cena prosiąt do dalszego chowu w obrocie targowiskowym, po sezonowym wzroście o 8,5%, była o 3,7% wyższa niż w kwietniu ub. roku. Przy obniżonych dostawach drobiu rzeźnego, przeciętna cena skupu żywca drobiowego w kwietniu br. utrzymała się na poziomie zbliżonym do notowanego przed miesiącem i była o 8,8% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku wołowiny w kwietniu br. zmiany cen były niewielkie. Przeciętne ceny żywca wołowego i młodego bydła rzeźnego w skupie nieco obniżyły się w skali miesiąca i roku, a na targowiskach kształtowały się na poziomie zbliżonym do obserwowanego w marcu br. i w kwietniu ub. roku.;

- Krajowa podaż mleka w okresie czterech miesięcy br. była o 3,6% większa niż w analogicznym okresie ub. roku. W kwietniu br. dostarczono do skupu mniej surowca niż przed miesiącem (o 1,0%), ale więcej niż przed rokiem (o 3,7%). Przy utrzymującej się wysokiej podaży mleka, od lutego br. notowany był stopniowy spadek jego cen. W kwietniu br. za ten surowiec płacono o 1,4% mniej niż przed miesiącem, ale o 2,8% więcej niż przed rokiem;

- Przy znacznym ograniczeniu podaży średnia cena ziemniaków w skupie w kwietniu br. zwiększyła się o 10,0% w porównaniu z marcem br. i o 42,2% z kwietniem ub. roku. Na targowiskach za ziemniaki jadalne płacono również więcej niż przed miesiącem (o 11,2%) i przed rokiem (o 87,6%).