W lipcu 2021 r. w porównaniu z czerwcem br. spadły ceny skupu większości produktów rolnych. Wyższe były ceny owsa, kukurydzy i drobiu - podaje GUS.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku w lipcu 2021 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach ceny produktów rolnych były wyższe z wyjątkiem cen ziemniaków na targowiskach.

W lipcu 2021 r. ceny pszenicy w skupie (85,70 zł za dt) były niższe niż przed miesiącem o 11,7%, ale wyższe w porównaniu z lipcem 2020 r. - o 19,7%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 105,83 zł tj. o 20,7% więcej niż przed rokiem.

Cena żyta w skupie wyniosła 69,19 zł za dt, tj. o 15,4% mniej niż w czerwcu br., ale o 24,8% więcej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wzrosły do 76,49 zł za dt, tj. w skali roku były wyższe o 13,9%.

W lipcu 2021 r. cena ziemniaków w skupie obniżyła się do 77,17 zł za dt i była niższa w skali miesiąca o 5,3%, natomiast wyższa w skali roku o 18,4%. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 103,11 zł, tj. o 25,3% mniej niż przed rokiem.

Cena skupu żywca wołowego (7,41 zł za kg) w lipcu 2021 r. spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,9%, ale w porównaniu z lipcem 2020 r. była wyższa o 17,9%. Na targowiskach za żywiec wołowy płacono 7,10 zł za kg tj. o 5,3% więcej niż w lipcu 2020 r.

W lipcu 2021 r. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 5,10 zł za kg i była niższa o 5,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wyższa w skali roku o 1,3%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,28 zł, tj. o 17,4% więcej niż przed rokiem.

Cena skupu drobiu rzeźnego (4,62 zł za kg) wzrosła zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do lipca 2020 r. – odpowiednio o 2,9% i o 28,9%.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 149,45 zł, tj. o 0,5% mniej niż przed miesiącem, ale o 14.4% więcej niż przed rokiem.