GUS potwierdza: w listopadzie 2020 r. w porównaniu z październikiem br. spadły ceny ziemniaków, żywca rzeźnego oraz drobiu. Wzrosły natomiast ceny skupu zbóż, z wyjątkiem żyta. 

W porównaniu do danych z tego samego okresu rok wcześniej - niższe były w listopadzie 2020 r. ceny kukurydzy, ziemniaków, żywca wieprzowego i drobiu.

Jak wynika ze szczegółowej analizy - w listopadzie 2020 r. ceny pszenicy w skupie (82,30 zł za dt), wzrosły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i w skali roku odpowiednio - o 7,7% i 20,5%.

Za jęczmień płacono wg GUS średnio 66,42 zł/dt, a za pszenżyto 67,14 zł/dt. Kukurydzę skupowano w listopadzie średnio w kraju po 54,49 zł/dt.

Za żyto w skupie płacono 59,88 zł za dt, tj. o 0,6% mniej niż w październiku br., ale o 10,2% więcej w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku.

W listopadzie 2020 r. cena ziemniaków w skupie wyniosła średnio 30,67 zł za dt. W skali miesiąca zanotowano spadek cen o 1,1%, a w skali roku – o 22,8%.

Cena żywca wołowego ukształtowała się na poziomie 6,40 zł za kg i była o 0,7% niższa niż w październiku 2020 r., ale wyższa w porównaniu z listopadem 2019 r.- o 1,0%.

W listopadzie 2020 r. cena żywca wieprzowego (4,18 zł za kg) spadła zarówno w skali miesiąca (o 7,3%), jak i w skali roku (o 28,8%).

Cena skupu drobiu rzeźnego obniżyła się w skali miesiąca o 3,3% do poziomu 3,36 zł za kg oraz w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku - o 11,2%.

W listopadzie 2020 r. za 1 hl mleka w skupie płacono 149,98 zł, tj. więcej zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 3,7%), jak i z listopadem ubiegłego roku (o 8,5%).