Zatrudnieni na stałe pracownicy najemni stanowili stosunkowo niewielką liczbę: 46 tys. w gospodarstwach indywidualnych oraz 42 tys. w gospodarstwach osób prawnych. W swoim, rodzinnym gospodarstwie rolnym pracowało 2216 tys. osób. W sumie dla 1945 tys. z nich to była jedyna praca, a dla 271 tys. - praca główna. Stanowiło to 39,4 proc. ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej.

Dane te, jak podaje Główny Urząd Statystyczny dotyczy wszystkich gospodarstw indywidualnych, bez względu na powierzchnię użytków rolnych i cel produkcji. Pod warunkiem jednak, że gospodarstwo prowadziło działalność rolniczą. Przeciętnie na 1 gospodarstwo rolne prowadzące działalność rolniczą przypadało 1,2 pracujących przy produkcji rolnej. Podobnie wskaźnik ten kształtował się dla rodzinnej siły roboczej (po uwzględnieniu jako podstawy - tylko gospodarstw indywidualnych). Natomiast w gospodarstwach osób prawnych na 1 gospodarstwo rolne przypadało przeciętnie 10 stałych pracowników najemnych.