W ostatniej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju (opublikowana 27 listopada) GUS podaje, że w październiku odnotowano wzrost prawie wszystkich cen na rynkach rolnych:

- przy zmniejszonych dostawach pszenicy (o 29,0%) i żyta (o 25,1%), skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewnego) w okresie lipiec–październik br. był o 25,8% mniejszy niż w analogicznym okresie ub. roku. W październiku br. do skupu dostarczono mniej ziarna niż przed miesiącem (o 17,9%) oraz niż przed rokiem (o 35,3%). Spadek wolumenu skupu ziarna obserwowany w bieżącym sezonie wynikał ze znacznie mniejszych niż przed rokiem zbiorów zbóż;

- skup żywca rzeźnego ogółem (w wadze poubojowej ciepłej) w okresie styczeń–październik br. był o 5,2% większy niż w analogicznym okresie ub. roku, głównie w wyniku znacznego wzrostu dostaw żywca drobiowego – o 9,0%. W październiku br. skup żywca rzeźnego był o 19,9% wyższy niż przed miesiącem oraz o 13,8% większy niż przed rokiem. Ceny drobiu rzeźnego w skupie ponownie spadły w odniesieniu do miesiąca poprzedniego (o 3,4%), ale nadal były wyższe niż przed rokiem (o 2,2%). Przeciętne ceny skupu żywca wołowego i młodego bydła rzeźnego w październiku br. były zbliżone do notowanych we wrześniu br. i nieznacznie wyższe niż przed rokiem (po 1,0%). W obrocie targowiskowym za żywiec wołowy i młode bydło płacono mniej niż przed miesiącem, ale nieco więcej niż w październiku ub. roku.

Inaczej jest na rynku wieprzowiny: „ Przy wysokiej podaży żywca wieprzowego jego ceny w październiku br., zarówno w skupie, jak i na targowiskach, były niższe niż przed miesiącem oraz niż w październiku ub. roku. W wyniku spadku cen żywca i wzrostu cen zbóż pogorszyła się opłacalność tuczu trzody chlewnej. Relacja cen skupu trzody do targowiskowych cen żyta wynosiła 6,2 (wobec 6,7 przed miesiącem i 7,5 przed rokiem). W obrocie targowiskowym utrzymał się spadek cen prosiąt, zarówno w porównaniu z miesiącem poprzednim (o 2,1%), jak i w skali roku (o 8,3%)”.

Skup ziemniaków był w październiku dużo wyższy niż przed miesiącem (o 18,8%) oraz niż przed rokiem (o 17,3%), na obydwu rynkach (w skupie i na targowiskach) za ten produkt płacono mniej niż we wrześniu br., natomiast nadal wyraźnie więcej niż przed rokiem.

W porównaniu z ubiegłym rokiem spadły też ceny skupu mleka, choć od lipca rosną: od początku br. skupiono łącznie 9732,1 mln l mleka, tj. o 2,4% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Przeciętnie za mleko płacono o 2,0% mniej niż w okresie dziesięciu miesięcy ub. roku. W październiku br. utrzymała się notowana od lipca tendencja wzrostowa cen mleka (o 3,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca). W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku ceny tego surowca nadal były niższe (o 7,6%).