O interpretację wystąpił podatnik, właściciel gospodarstwa rolnego, prowadzący hodowlę zachowawczą konika polskiego oraz polskiej owcy nizinnej. Miał wątpliwości, czy osiągany przychód ze sprzedaży w liczbie przekraczającej stado podstawowe ma traktować jako zwolniony z podatku (tak dzieje się z działalnością rolniczą) czy też opodatkowany (tak byłoby w przypadku zaliczenia do działów specjalnych produkcji rolnej).

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że taka działalność stanowi działalność rolniczą i jako taka jest nieopodatkowana.