Holding miał ruszyć w celu stabilizowania rynku już po rozpoczęciu tegorocznego skupu owoców miękkich.

Więcej: Holding rolno-spożywczy będzie już wkrótce

Zapytaliśmy w MRiRW, na jakim etapie są prace nad holdingiem spożywczym. Jak się okazuje –holding wciąż jest w planach, a kluczowe ma być jutrzejsze wejście w życie nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, co pozwoli zaciągać kredyty z wpisem do  hipoteki do 1 mld zł na nieruchomościach wchodzących w skład ZWRSP.

Ministerstwo nadesłało następującą informację na ten temat:

<W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizowane jest jedno z priorytetowych działań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jakim jest projekt - „Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego”. W tym celu, Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołano Zespół do spraw opracowania koncepcji utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej. Strategia działania Krajowej Grupy Spożywczej, już po jej utworzeniu, powinna uwzględniać cele związane z tworzeniem mechanizmów kompleksowego oddziaływania, a więc z prowadzeniem aktywności na wszystkich możliwych ogniwach łańcucha produkcji, przetwórstwa i dystrybucji żywności, tj. od gospodarstwa rolnego, poprzez przemysł, aż do odbiorcy krajowego i zagranicznego, oraz dążyć do wypracowania skutecznych mechanizmów finansowania działalności.

Niezależnie od działań realizowanych bezpośrednio w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dniem 26 czerwca 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy  o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1080). Rozwiązania przyjęte w przedmiotowym akcie prawnym wpiszą się w realizację strategicznego działania, jakim jest utworzenie podmiotu posiadającego realny wpływ na rynek rolno-spożywczy.

Mając na uwadze fakt, że podejmowane działania uwzględniają utworzenie podmiotu funkcjonującego na zasadach rynkowych, znacząca ilość zadań podjęta będzie bezpośrednio przez Krajową Grupę Spożywczą. W konsekwencji, szczegółowe informacje odnoszące się do wskazanych zagadnień znane będą po utworzeniu tego podmiotu.>

Więcej: Holding spożywczy coraz bliżej?