"Utrzymywanie się wysokich cen surowców rolniczych, energii oraz rosnące pozostałe koszty poza surowcowe sprawiają, że sytuacja nie zmieni się w najbliższych miesiącach, a spodziewany sezonowy spadek cen żywności po niespodziewanym majowym ochłodzeniu może być mniejszy niż w przeciętnych latach" - napisano w raporcie.

Eksperci IEiGŻ oceniają natomiast, że należy oczekiwać większej powierzchni upraw zbóż jarych ze względu na wysokie ceny zbóż na początku 2011 roku.

"Według wstępnej oceny przezimowania upraw ozimych z końca kwietnia 2011 r., ich kondycja jest nieco gorsza niż przed rokiem, a w uprawach wystąpiły większe straty. Spadła również powierzchnia zbóż ozimych, wobec czego ich zbiory w 2011 r. prawdopodobnie będą niższe niż przed rokiem. Decydujący wpływ na plonowanie będą miały warunki pogodowe w okresie dalszej wegetacji. Należy jednak oczekiwać większej powierzchni uprawy zbóż jarych. Rolników do zwiększenia wiosennych siewów skłoniły rekordowo wysokie ceny zbóż na początku 2011 r. Część zbóż jarych została zasiana na miejsce upraw rzepaku i zbóż ozimych, które zostały zniszczone w trakcie zimy" - dodano.