Wzrost kosztów produkcji w związku z wyższymi cenami nośników energii i materiałów stalowych, wyższe koszty zatrudnienia, a także zakłócenia w międzynarodowych łańcuchach dostaw przyczyniły się do przyspieszenia tempa wzrostu cen maszyn i urządzeń rolniczych - wynika z opublikowanego w czerwcu br. raportu Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Stan i perspektywy, opracowanego przez IERiGŻ.

Według szacunków Instytutu w 2022 r. średnioroczne ceny sprzętu sprzętu rolniczego na krajowym rynku wzrosły przeciętnie o 26,8%, podczas gdy w 2021 r. podwyżki cen wyniosły według GUS-u średnio 8,4%, w 2020 r. - 3,8%, a w 2019 r. - 3,5%. Z kolei w latach 2014-2017 przeciętny wzrost ich cen nie przekraczał 2%.

Najbardziej podrożały kultywatory

W 2022 r. podwyżki cen r/r dotyczyły wszystkich analizowanych środków mechanizacji rolnictwa i wyniosły od 16,0 do niemal 50%. Najbardziej, bo o 49,9% wzrosły ceny kultywatorów. W nieco mniejszym stopniu podrożały m.in. siewniki zbożowe, owijarki do bel, pielniko-obsypniki i dojarki konwiowe. Analizowane ciągniki rolnicze o mocy 63 i 90 kW, podrożały z kolei odpowiednio o 25,6 i 21,9%.

W 2022 r. obserwowano comiesięczny systematyczny wzrost cen maszyn dla rolnictwa, a tempo ich wzrostu było szybsze w porównaniu z tym z 2021 r. W rezultacie w grudniu 2022 r. maszyny i urządzenia rolnicze były przeciętnie o 28,7% droższe niż rok wcześniej. Dla porównania w grudniu 2021 r. roczna dynamika cen nie przekraczała 15%. W grudniu 2022 r. najbardziej w relacji rocznej podrożały kultywatory, ciągniki o mocy silnika 63 kW, dojarki konwiowe oraz siewniki zbożowe.

Poprawiły się relacje cen maszyn rolniczych do cen skupu produktów rolnych

 Jak podkreśla IERiGŻ, z punktu widzenia producentów rolnych, w 2022 r. relacje cen ciągników i wybranych maszyn rolniczych do cen skupu większości podstawowych produktów rolnych uległy poprawie. Przykładowo na zakup ciągnika rolniczego  mocy 90 kW należało w 2022 r. na tle 2021 r. przeznaczyć równowartość o 22,6% mniejszej ilości pszenicy, o 11,1% mniejszej ilości żywca wieprzowego lub o 17% mniejszej ilości mleka krowiego.

A jak z innymi maszynami rolniczymi?

Ceny wybranych maszyn rolniczych wyrażone w dt lub hl produktów rolnych:

  2020 2021 2022 XII 2021 XII 2022
ciągnik o mocy 90 kW (4WD)
Pszenica (dt) 3324 2778 2151 2201 2350
Żywiec wieprzowy (dt) 478 558 496 627 438
Mleko krowie (hl) 1813 1719 1427 1569 1250
siewnik zbożowy
Pszenica (dt) 284 243 207 194 236
Żywiec wieprzowy (dt) 41 49 48 55 44
Mleko krowie (hl) 155 150 137 138 125
przyczepa rolnicza samowyładowcza
Pszenica (dt) 648 553 432 436 476
Żywiec wieprzowy (dt) 93 111 100 124 89
Mleko krowie (hl) 353 342 287 311 253

Źródło: Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Stan i perspektywy, czerwiec 2023, IERiGŻ