Od 2014  roku, co roku jest przyjmowany „Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, który jest zatwierdzany w UE, a 75 proc. poniesionych kosztów powinno być zrefundowanych z unijnego budżetu.

Z roku na rok rosną wydatki na ten cel.

Więcej: ASF w 2019 r. będziemy zwalczać po staremu – ale drożej

Ile wydaliśmy na program i jaki był unijny zwrot z realizacji programu zwalczania afrykańskiego pomoru świń w 2017, 2018 i 2019 roku?

Jak informuje MRiRW, za 2017 rok w ramach tego programu została przekazana z Komisji Europejskiej kwota w wysokości 3.627.886,37 euro, a wnioskowana kwota wynosiła 3.634.426,22 euro.

W odniesieniu do kosztów poniesionych na realizację tego programu w 2018 roku wnioskowana kwota wynosiła 5.104.776,27 euro. Refundacja taka do chwili obecnej nie została wypłacona w związku z prowadzeniem przez Komisje Europejską procedury audytowej, ostateczna kwota unijnego wkładu będzie znana po zakończeniu tej weryfikacji, tzn. na przełomie lat 2019/2020 – poinformowało ministerstwo jeszcze kilka dni temu.

Natomiast wniosek o unijne dofinansowanie kosztów poniesionych w roku 2019, zgodnie z zapisami decyzji grantowej, będzie złożony do dnia 30 kwietnia 2020 r., tym samym dofinansowania można będzie się spodziewać na przełomie lat 2020/2021 – podano, nie określając kwoty, o refundację której Polska wystąpi za 2019 rok.

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” zakładał, że zwalczanie ASF będzie w 2019 r. kosztować 39 692 946,49 zł (9 564 458,33 euro), a koszty kwalifikowane (Polska będzie zabiegać w UE o współfinansowanie tych wydatków) to 33 377 070,05 zł (8 042 601,30 euro).

Całkowite koszty poniesione w związku ze zwalczaniem ASF w 2019 r. szacuje się na ponad 580 milionów zł.

Więcej: Są środki finansowe na walkę z ASF dla rolników