W opracowaniu „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 r.” GUS przeanalizował przeciętne zarobki w październiku 2020 roku.

Jak podaje GUS, w październiku 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wyniosło 5748,24 zł. Wynagrodzenia w wysokości mniejszej lub równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto otrzymywało 69,0% kobiet i 62,5% mężczyzn.

Ile to netto? Zależy od umowy, dla zatrudnionych na umowę o pracę 5748,24 zł brutto to ok. 4141 zł "na rękę", a na umowę o dzieło – 4966 zł.

Minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2020 r. wynosiło 2600 zł (ok. 1921 zł netto z umową o pracę).

Najlepiej kierować, i to nie ciągnikiem…

Można zauważyć znaczne zróżnicowania przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w podziale na zawody.

Najlepiej  zarabiają osoby z grupy „Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy” – otrzymują 10 476,03 zł, ponad 80 proc. więcej niż wynoszą przeciętne zarobki.

Kolejną grupę stanowią „Specjaliści”, zarabiający o 22,9 proc. więcej niż przeciętna.

Wynagrodzenie w grupie „Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy” wyliczono na 4051,47 zł, co stanowi prawie 30 proc. mniej niż przeciętna.

Gorzej zarabiają tylko osoby z grupy „Pracownicy usług i sprzedawcy” (3675,12 zł) i „Pracownicy wykonujący prace proste” (3576,57 zł).

Bliżej, choć wciąż daleko, mają zatrudnieni w zawodach rolniczych do mediany wynagrodzeń, wynoszącej 4702,66 zł czyli o 22,2 proc. mniej od przeciętnego wynagrodzenia (mediana wynagrodzeń to inaczej wynagrodzenie środkowe, dzielące zatrudnionych na dwie równoliczne grupy: jedna otrzymuje wynagrodzenia niższe od mediany, druga – wyższe).

Ile zarabia rolnik indywidualny?

Jak wynagrodzenia osób zatrudnionych mają się do dochodów z pracy we własnym gospodarstwie? Spróbujmy to obliczyć (mając świadomość, że porównujemy wynagrodzenia brutto i dochody, a więc jednak inne wskaźniki).

Przypomnijmy, że roczny dochód z ha przeliczeniowego z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych GUS wyliczył na 3819 zł, a 2020 rok oceniano jako dobry dla rolników. 

Więcej:

W 2020 roku rolnikom było lepiej

Gdyby ten roczny dochód podzielić na 12 miesięcy, otrzymujemy 318,25 zł miesięcznego dochodu z ha, co z kolei pomnożone przez 11 ha (tyle wynosiła przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego) daje ok. 3500 zł miesięcznego dochodu.

To mniej niż wyliczone przez GUS wynagrodzenia brutto osób zatrudnionych w grupie „Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy” - ale więcej, niż to wynagrodzenie netto - 4051 zł brutto to „na rękę” w zależności od umowy, ok. 2944 zł przy umowie o pracę i 3500 przy umowie o dzieło; mniej też niż wynagrodzenia brutto z najniżej uposażonej grupy „Pracowników wykonujących prace proste” (3576,57 zł brutto, ale netto ok. 2609 zł przy umowie o pracę).

Czytaj też:
Opłacalność produkcji w 2020 roku niższa

O tym, jak GUS wylicza przeciętny dochód z ha czytaj:

Jakim cudem w 2017 r. przeciętny dochód rolniczy wzrósł o 822 zł?