Jak dowiadujemy się w KOWR, niewiele jeszcze wiadomo o tym, ile porcji mleka i warzyw dostarczono do szkół w niedawno zakończonym roku szkolnym.

W poprzednim, 2019/2020, do szkół trafiło 99 461 370 porcji owoców i warzyw oraz 97 484 201porcji mleka (dane na podstawie rozpatrzonych wniosków o pomoc). W tym roku natomiast KOWR informuje o – odpowiednio - 35 729 757 i 33 930 200 porcjach i zastrzega, że dane za rok szkolny 2020/2021 są nieostateczne i ulegną zmianie, dostawcy są w trakcie składania wniosków o pomoc.

Nie udało się też - już zupełnie - rozpoznać sytuacji, jeśli chodzi o odbieranie porcji przez rodziców, i to nawet w roku szkolnym 2019-2020. „KOWR nie dysponuje zbiorczą informacją, ilu rodziców, z jakiej liczby szkół podstawowych odbierało porcje dla dzieci uczących się w systemie zdalnym. Szczegółowe informacje dotyczące liczby porcji spożywanych przez dzieci w trakcie nauki stacjonarnej i zdalnej są dostępne w poszczególnych szkołach i będą weryfikowane przez KOWR w trakcie kontroli na miejscu” – podaje KOWR.

Zgodnie z wytycznymi dla zatwierdzonych dostawców – opublikowanymi przez ARiMR - dostawcy, którym nie udało się dostarczyć produktów zakupionych w celu realizacji dostaw w ramach „Programu dla szkół”, w związku z zamknięciem szkół lub zawieszeniem zajęć, mogli przekazywać je nieodpłatnie niektórym podmiotom.

Korzystało z tej możliwości wielu dostawców.

O tym, kto i na jakich warunkach może zostać dostawcą, czytaj:

Kto zarabia na dostarczaniu mleka, przetworów mlecznych, warzyw i owoców do szkół?

Jak podaje KOWR:

*        w roku szkolnym 2019/2020 - 67 dostawców przekazywało produkty do ok. 367 innych podmiotów, tj. do:

        111 domów pomocy społecznej,

        92 szpitali,

        39 jednostek służb mundurowych,

        29 banków żywności,

        17 domów dziecka,

        15 stowarzyszeń, np. rehabilitacji i terapii,

        13 fundacji,

        11 placówek opiekuńczo-wychowawczych,

        7 hospicjów,

        33 innych podmiotów (np. Caritas, PCK, Polski Komitet Pomocy Społecznej, centrum pomocy, centrum opieki, itp.)

•         w roku szkolnym 2020/2021 - 73 dostawców przekazywało produkty do ok. 194 innych podmiotów, tj. do:

        51 domów pomocy społecznej,

        40 szpitali,

        25 banków żywności,

        24 jednostek służb mundurowych,

        12 stowarzyszeń, np. rehabilitacji i terapii,

        42 innych podmiotów (np. Caritas, PCK, Polski Komitet Pomocy Społecznej, centrum opieki, hospicjum, dom dziecka, placówka opiekuńczo-wychowawcza, itp.).