Rolnikowi, który prowadzi  działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej prawo gwarantuje dwie formy rozliczeń podatkowych. Może on skorzystać z norm szacunkowych bądź rozliczać się na zasadach ogólnych.

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. - Normy szacunkowe zakładają, że podatek jest płacony niezależnie od rzeczywistej dochodowości i rzeczywistych kosztów prowadzenia takiej działalności. Ma jednak zasadniczą wadę: jest należny także wtedy gdy żaden dochód nie został osiągnięty. Prowadząc kilkanaście spraw działów specjalnych produkcji rolnej w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym mogę postawić tezę, że normy szacunkowe dochodu zawsze były korzystniejsze od opodatkowania na zasadach ogólnych - informuje Ireneusz Krawczyk, radca prawny z kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

Jak informuje ekspert takie postawienie sprawy może wynikać z dwóch zasadniczych czynników. - Podatnicy nie mogli odtworzyć po wielu latach dokumentacji kosztowej ponieważ na bieżąco jej po prostu nie potrzebowali. Druga istotna okoliczność to brak uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych. Opłacanie podatku na zasadach zryczałtowanych ma oczywiście także  ewidentną  dogodność: koszty prowadzenia dokumentacji podatkowej są bardzo niskie. W przypadku rozliczania na  zasadach ogólnych wszystkie te mankamenty związane z brakiem uwzględnienia kosztów odpadają. Uwzględnia się wszystkie koszty i oczywiście wszystkie przychody. Może to prowadzić, szczególnie w nowozakładanych działach, że podatek nie wystąpi nawet przez wiele lat. Koszty prowadzenia dokumentacji podatkowej mogą być jednak istotne - dodaje.

Jednak po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności towarzyszących działom specjalnym konkluzja nasuwa się sama. O formie prowadzenia działalności decyduje kosztowość jej prowadzenia.  - Jeżeli jest duża to zasady ogólne, jeżeli jest mała to normy szacunkowe - informuje radca prawny.