Jak wyliczono w uzasadnieniu proponowanego zwiększenia premii dla młodych rolników w ramach PROW (ma wzrosnąć ze 100 do 150 tys. zł.) od 2014 roku nastąpił wzrost cen:

- wybranych czynników produkcji w rolnictwie: maszyn i narzędzi rolniczych: o 29 proc.

- paliw: o 15,2 proc.

- materiałów budowlanych: o 7 proc. (jak dodano, niektóre źródła podają, że w ciągu ostatniego roku podwyżki cen materiałów budowlanych wyniosły nawet 32 proc.)

- środków ochrony roślin: o 4 proc.

- pasz: o 3,5 proc. (tu dodano, że w związku z suszą wzrost tych cen będzie „znacznie większy w kolejnych latach”).

Wzrosły też średnie ceny użytków rolnych – jak podano, powołując się na dane GUS udostępniane przez ARiMR, o prawie 42 proc.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło natomiast o 13 proc. (wg danych GUS).

Przypomnijmy, że wg GUS rośnie też przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego,  wynosił w 2017 r. 3399 zł, w 2016 r. 2577 zł, w 2015 r.  - 1975 zł.

Więcej: GUS: Przeciętny dochód z ha wzrósł w 2017 r. o ok. jedną trzecią